Themadoc - 5 februari 2020

Armoede, Schulden en Gezondheid

Armoede en gezondheid zijn sterk met elkaar verbonden. De stress die armoede veroorzaakt, is slecht voor je gezondheid. Maar hoe sla je de brug tussen armoede, schulden en gezondheid in jouw gemeente? Het themadoc Armoede, Schulden & Gezondheid helpt je deze vraag te beantwoorden.

Open

Laatste update:
25 april 2024

Tips

  • Stel een gezamenlijke beleidsnota op of verwijs expliciet naar elkaar in de verschillende deelnota’s. Stimuleer gecombineerde aanpakken in de wijk.
  • Besteed bij bestaande preventieprogramma’s rond overgewicht of andere leefstijlthema’s aandacht aan armoede en schulden, bijvoorbeeld door linken te leggen met Jeugdsportfonds/leergeld en andere minimaregelingen.
  • Investeer in een brede samenwerking, zowel intern als extern. Besteed daarbij aandacht aan kennismaking, uitwisseling en deskundigheidsbevordering van professionals. Zorg er ook voor dat partijen zicht hebben op wat er aan aanbod en regelingen beschikbaar is in de gemeente.
  • Creëer als gemeente regelruimte voor professionals als bestaande wetgeving, regelgeving of protocollen in de weg zitten.
  • Gebruik bestaande aanbestedingsprocedures en/of opdrachtverstrekkingen om de verbinding tussen armoede en gezondheid te versterken door voorwaarden te stellen.