Praktijkvoorbeeld - 19 augustus 2017

Assen verkleint gezondheidsverschillen met haar bewoners

Als je gezondheidsverschillen wilt verkleinen, is het belangrijk om naar je inwoners te luisteren. Wat vinden zij belangrijk als het gaat om gezondheid? De gemeente Assen was ook benieuwd naar de mening van haar inwoners. Daarom spraken ze met ouderen, hielden interviews op straat, organiseerden groepsgesprekken* en brainstormden met hun inwoners.

Tijdens digitale brainstorms benoemden de bewoners van Assen veel duidelijke problemen en wensen. Zo kwamen zij samen op drie onderwerpen die zij aan wilden pakken; eenzaamheid, bewegen en voeding. Daarna zochten de inwoners samen met de gemeente naar oplossingen. Wat kunnen de inwoners zelf doen, en welke ondersteuning hebben ze nodig?

Digitaal brainstormen

Die brainstorms organiseerde de gemeente online. Zo konden alle deelnemers digitaal én anoniem hun mening doorgeven. Bijvoorbeeld via hun laptop, computer of telefoon. Zo’n digitale brainstorm is een goede manier om in korte tijd veel informatie te verzamelen. Zo weet je snel hoe je inwoners over hun gezondheid denken, en waar ze tegenaan lopen. Nog een voordeel van een anonieme brainstorm; alle meningen zijn even belangrijk.

Tijdens deze brainstorms benoemden de inwoners veel duidelijke problemen en wensen. Zo kwamen de zij samen samen op drie onderwerpen die zij aan wilden pakken; eenzaamheid, bewegen en voeding. Daarna zochten de inwoners en de gemeente Assen samen naar oplossingen. Wat kunnen de inwoners zelf doen, en welke ondersteuning hebben ze nodig? Deze kennis gebruikt de gemeente om het gemeentebeleid over gezondheid verder uit te werken.

Resultaten

Door met de inwoners te spreken weet de gemeente Assen nu beter wat inwoners belangrijk vinden als het gaat om hun gezondheid. Zo weet de gemeente bijvoorbeeld dat haar inwoners;

  • Voorzieningen dichtbij huis en in de wijk belangrijk vinden;
  • De sociale omgeving onmisbaar is wanneer je iemand wilt motiveren om zijn gezondheid te verbeteren.

De inwoners hebben ook problemen benoemd;

  • Voor veel mensen is niet duidelijk waar ze voor bepaalde hulp (zoals vervoer en financiën) moeten zijn.
  • Niet iedereen weet wat het buurtteam kan doen.

Tips

  • Het is belangrijk dat je de juiste mensen benadert, en hen motiveert om met je mee te denken. Alleen zo kun je een goed gesprek voeren. In Assen zocht de gemeente mensen via de gezondheidszorg, welzijn en het onderwijs. Dit pakte goed uit. Bijna 40 inwoners wilden graag meedenken over het verkleinen van gezondheidsverschillen.
  • Het is goed om de groepsgesprekken op een bekende plek te houden. Juist niet in het gemeentehuis, maar bijvoorbeeld in het plaatselijke kunst- en cultuurcentrum. Houd er ook rekening mee dat de gesprekken op een dag en tijd zijn die passen bij de mensen die je wilt spreken.
  • Maak bij de groepsgesprekken een verdeling tussen volwassenen en jongeren. Zo zodat de groep zich ook in elkaar kan herkennen en samen tot oplossingen kan komen.

*in samenwerking met CMO STAMM  – kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe.