Praktijkvoorbeeld - 10 februari 2021

Aysma in Zeist: dag eenzaamheid, hallo beweegroep

Oudere migrantenvrouwen van de eerste generatie zijn vaak eenzaam. Vooral vrouwen uit Turkije en Marokko. Dit is niet goed voor hun gezondheid. In Zeist-West wonen veel van deze vrouwen. De gemeente Zeist wil iedereen dezelfde kansen bieden op een gezond leven. Door mensen die dat vooral nodig hebben, extra te ondersteunen. En te stimuleren om mee te doen in de samenleving. Daarom startte de gemeente, samen met welzijnsorganisatie MeanderOmnium, het project Aysma.

Het gaat niet per se om het bewegen, maar dat ze elkaar zien. Het is belangrijk dat ze veel plezier hebben, dat ze samen zijn en dat het veilig is.

Aysma: het gaat om het samenkomen

Aysma is een laagdrempelig project en stimuleert samenkomen en bewegen. Iedere week is er een koffiemiddag voor de vrouwen. Met daarna een beweegles. Er zijn verschillende groepen, zodat iedereen kan bewegen op haar niveau. Projectleider Leyla Ajjaj van welzijnsorganisatie MeanderOmnium: “We hadden hier vooraf ideeën over. Zoals beweegworkshops waar ze verschillende sporten kunnen uitproberen. Zodat ze zich daarna kunnen aansluiten bij een plaatselijke sportvereniging. Maar dit werkte niet zoals wij dachten.”

Wat wel werkt, is elkaar ontmoeten in een groep. Het gaat niet per se om het bewegen, maar dat ze elkaar zien. De vrouwen komen in gewone kleding en bewegen rustig. “Het is belangrijk dat ze veel plezier hebben, dat ze samen zijn en dat het veilig is.”

Kookworkshops en geluksgesprekken

Ook is er iedere maand een kookworkshop in de keuken van de plaatselijke moskee. In samenwerking met Resto van Harte is een pilot van een jaar gedraaid. Vrijwilligers begeleiden de vrouwen hierbij. Aysma traint de vrijwilligers in het voeren van ‘geluksgesprekken’ tijdens het koken. Ze stellen vragen als: Waar word je blij van? Wat vind je leuk om te doen?

De organisatie en de doelgroep betrekken

Hoe begin je zo’n project? Zeist deed dit samen met welzijnsinstelling Meander Omnium, Sportief Zeist en de GGD regio Utrecht (GGDRu). Ze startten met een probleemverkenning. Een welzijnsmedewerker ging langs de  deur om de doelgroep uit te nodigen voor een koffiebijeenkomst in het buurtcentrum. Truus van der Lei: “We vroegen tijdens deze bijeenkomst ‘Wat willen jullie?’ en ‘Wat missen jullie nu?’ Hier kwam koken en bewegen uit.”

Daarna spraken ze met lokale betrokkenen. Zoals welzijnmedewerkers, de wijkverpleegkundige, buurtsportcoach en een supermarktmanagers. Waar zien zij kansen en hoe pakken we dit op? Leyla Ajjaj: “We wilden de eigen kracht van deze vrouwen versterken. Op een ontspannen, luchtige manier.” GIDS-ambtenaar Gina Zoetendaal heeft in dit project een regisserende rol. De coördinerende rol van het project Aysma ligt bij MeanderOmnium.

Resultaten

Iedere week komen zo’n 25 à 30 vrouwen samen om te bewegen. Veel deelnemers sportten nooit of deden bewust aan beweging. De vrouwen hebben plezier samen, slapen beter en voelen zich gezonder. Een deelnemer: “Sinds ik meedoe met Aysma, ga ik minder naar de huisarts.” Een aantal vrouwen zegt dat ze voor het eerst een moment voor zichzelf hebben. Leyla Ajjaj: “De kookmiddagen geven de vrouwen een gevoel van warmte en saamhorigheid, dat ze kennen van vroeger. We horen van de vrouwen dat ze gelukkiger zijn.”

Tips

  • Plezier staat voorop!
  • Begin laagdrempelig: ga bij de doelgroep langs de deur. Nodig ze uit voor een gratis koffiebijeenkomst. Bespreek hun wensen en ga uit van wat ze zelf kunnen.
  • Start met een kleine groep.
  • Schakel een groepsleider in die de taal van doelgroep spreekt. En mogelijke deelnemers thuis kan bezoeken. Zij kan hun vertrouwen winnen en overtuigen mee te doen.
  • Creëer een veilige omgeving. Een ruimte waar alleen vrouwen komen, onder publiek. Alles wat gedeeld wordt, blijft in de groep.
  • Richt je op het versterken van de kracht van de vrouwen. Bouw aan hun zelfvertrouwen, trots, saamhorigheid en gevoel van betekenis.
  • Maak de drempel laag om mee te doen. Geen speciale kleding nodig, gratis deelname, nergens aan vastzitten.
  • Focus op beweging en activiteiten waar iedereen met plezier aan mee kan doen. Focus op wat de vrouwen kunnen.