Studiedagmateriaal - 22 mei 2023

Bijeenkomst: Gezond en duurzaam voedsel, juist voor mensen in kwetsbare posities

Hoe maak je gezond en duurzaam voedsel beschikbaar voor iedereen, ook voor mensen met weinig geld? Dit is het thema van een serie bijeenkomsten, georganiseerd door verschillende partners betrokken bij de Citydeal Voedsel. In een volle zaal wisselden ruim 80 lokale initiatieven, gemeentes, voedselbanken, zorgboerderijen en voedselraden kennis uit over succesvolle aanpakken en dilemma’s.

 

Betrekken inwoners die leven in armoede

In een deelsessie bespreken de deelnemers hoe zij mensen die in armoede leven goed kunnen betrekken bij voedselinitiatieven. Belangrijke uitkomsten:

  • werk samen op basis van gelijkwaardigheid;
  • begin klein, en;
  • sluit aan bij wat mensen leuk vinden om te doen.

Het lukt nog niet altijd om mensen in armoede goed te bereiken met voedselinitiatieven. Mensen hebben er geen ruimte voor in hun hoofd en activiteiten sluiten niet aan bij mogelijkheden en behoeftes. Ook kan schaamte een rol spelen.

Pharos-adviseur Anneke Hiemstra: “Inclusief beleid betekent dat bij alles wat je doet, het inwonersperspectief centraal staat en dat je naast de mensen staat, niet erboven. Ervaringskennis staat bovenaan, werk samen met sleutelfiguren uit verschillende culturen.”

Integraal voedselbeleid verkleint gezondheidsverschillen

De op gezonde voeding gerichte burgerinitiatieven vinden het lastig dat het gemeentelijk beleid in schotten is opgedeeld. Terwijl de initiatieven allerlei domeinen raken: voeding, gezondheid, landbouw, meedoen in de samenleving en bestaanszekerheid. Financiering is hierdoor lastig te regelen. Er is integrale visie en uitvoering nodig om het beleid vorm te geven vanuit de leefwereld van, en samen met inwoners. Ook in de systeemwereld zijn veranderingen nodig, geven de deelnemers aan. Momenteel is bijvoorbeeld gezond en duurzaam eten duurder en moeilijker dan ongezond eten.

Anneke Hiemstra vat als begeleider van de deelsessie samen: “We blijven als organisaties systeemtransities aanjagen, maar gaan als gemeenten en partners van onderop ook door op de ingeslagen weg. Samen met de mensen waarom het gaat.”