Instrument - 23 september 2020

Checklist bereiken en betrekken inwoners voor gemeenten

Inwoners staan centraal bij de aanpak van gezondheidsachterstanden. Iedere gemeente doet dit op eigen wijze. Een gemeente kan inwoners actief betrekken bij de ontwikkeling van plannen of hen stimuleren deel te laten nemen aan activiteiten in de buurt. Maar hoe begin je daarmee? Hoe bereik je deze inwoners? En hoe pak je dit samen aan? Expertisecentrum Pharos heeft speciaal voor gemeenten een checklist ontwikkeld die daarin kan ondersteunen.

 

Participatie versterken

Er bestaan grote gezondheidsverschillen in Nederland. Over het algemeen geldt dat mensen in een lage sociaaleconomische situatie (SES) vaker een slechte gezondheid hebben dan mensen in een hoge sociaaleconomische situatie. Mensen met een lage opleiding, laag inkomen, ouderen en inwoners met een migrantenachtergrond zijn sterk vertegenwoordigd binnen deze groep.

Het bereiken en betrekken van deze groepen draagt bij aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Pharos wil de participatie en eigen rol van mensen in een kwetsbare situatie versterken. Dat lukt alleen als inwoners in dit proces een rol vervullen. De hoofdrol zelfs.

De checklist vind je hier.

Meer over het Bereiken en Betrekken van inwoners vind je hier.