Instrument - 13 februari 2020

Decentralisatie uitkering Gezond In De Stad (GIDS)

GIDS staat voor Gezond in de Stad. In deze brieven van de Rijksoverheid vind je meer informatie over deze uitkering, en de rol van GezondIn.

Open

Laatste update:
13 februari 2020

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft de GIDS-gemeenten in de circulaires van 9 mei en 29 september 2014 geïnformeerd over De uitkering Gezond In De Stad (GIDS) en het stimuleringsprogramma GezondIn. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 23 maart 2017 kondigde Van Rijn aan het programma GIDS voort te zetten tot en met 2021. Met deze doorlooptijd wordt aangesloten bij het vervolg van het Nationaal Programma Preventie. Het beschikbare bedrag voor de deelnemende gemeenten bedroeg op dat moment € 80 mln. verdeeld over 4 jaar. In de meicirculaire gemeentefonds 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn de gemeenten hierover nader geïnformeerd.

Meer over

Type