Themadoc - 26 november 2020

Denkrichtingen corona: Geef voorrang aan kwetsbare groepen

De coronacrisis maakt de aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten op dit moment extra uitdagend. Hoe zorg je dat kwetsbare groepen niet nog harder geraakt worden? Gemeenten werken hard aan passende oplossingen en beleidslijnen om verder gezondheidsachterstanden te voorkomen.

In de gesprekken die wij met gemeenten hebben gevoerd worden deze goede voorbeelden volop uitgewisseld, maar horen we ook veel vragen. Hoe geven we de aanpak van gezondheidsachterstanden een plek in het herstelbeleid voor de toekomst? Hoe kunnen we de daadkracht, energie en flexibiliteit die te zien was bij de start van de coronacrisis zo goed mogelijk vasthouden en benutten?

Denkrichtingen

Deze gesprekken én de hoofdlijnen uit actuele rapporten van onder andere het SCP, de SER en de RVS hebben we gecombineerd tot een aantal denkrichtingen voor beleid en aanpak van gezondheidsverschillen. Deze denkrichtingen kunnen gemeenten helpen in de lokale zoektocht. Zoals zorgen dat er snel(ler) zicht is op hoe gezondheidsproblematiek zich ontwikkelt bij mensen in kwetsbare posities. Of bij beleidsbeslissingen en eventuele bezuinigingsplannen steeds bedenken wat het effect zal zijn op inwoners die in een kwetsbare situatie leven en een risico lopen op gezondheidsachterstanden.

Samenvatting publicaties

We hebben een samenvatting gemaakt van de inzichten en aanbevelingen uit landelijke publicaties van onder meer de Denktank Corona van de SER en het Sociaal en Cultureel Planbureau:

Open

Laatste update:
26 november 2020

We willen in de toekomst, in overleg met gemeenten en landelijke partners, deze aandachtspunten steeds verder aanscherpen en aanvullen. Wil je ook met ons in gesprek? Neem contact op met ons team.