Praktijkvoorbeeld - 19 mei 2020

Eenzaamheid aanpakken met Vlaardingen Veerkracht

De gemeente Vlaardingen pakt eenzaamheid aan met de methode design thinking. Het resultaat is een aanpak waarin de focus ligt op het vergroten van veerkracht en verbinding.

Vlaardingen Veerkracht is in 2018 gestart. Deze groep bestaat uit een gemeentelijk team en ambassadeurs (professionals en betrokken inwoners). Betrokken ambtenaar Helma Kersten vertelt: “We hebben een community opgebouwd met 60 ambassadeurs, waarvan 35 echt actief betrokken. We zien dat mensen en organisaties zich echt willen inzetten.”

Focusgroepen

Sinds 2020 werkt Vlaardingen Veerkracht met drie focusgroepen. Dit zijn jongeren, ouderen en mensen met een beperking en mensen met een migrantenachtergrond. Aan deze groepen zijn ambassadeurs verbonden. De ambassadeurs proberen mogelijke taal- en culturele barrières te doorbreken. Omdat het thema eenzaamheid taboe kan zijn, spreken zij over het vergroten van verbinding en veerkracht.

Het onderscheid in groepen zorgt voor focus in aanpak. Vlaardingen Veerkracht zoekt vooral naar versterking en ondersteuning van bestaande activiteiten. Bijvoorbeeld het versterken van de aanpak ‘Welzijn op recept’. In de stad zijn veel partijen bij Vlaardingen Veerkracht betrokken. Denk aan welzijnsorganisaties, sportverenigingen en supermarkten. De Schouwburg heeft bijvoorbeeld een project voor mensen om samen naar het theater te gaan. Tijdens de levenslessen leren inwoners van elkaar. Ze leren omgaan met eenzaamheid en doen samen activiteiten. Vaak zorgt dit voor meer participatie.

Experimenteren

Vlaardingen Veerkracht experimenteert ook veel. De gemeente organiseert wandelingen, personal assistants ondersteunen inwoners in het zoeken naar zinvolle activiteiten en maatjesprojecten worden flexibeler. Toch blijft het lastig om mensen blijvend met anderen in contact te brengen. Soms is maatwerk en ondersteuning nodig door specifieke en veranderende behoeften en interesses.

De benodigde financiën komen uit de gemeentegelden en reguliere middelen van organisaties. De GIDS-gelden zijn in de gemeentegelden opgenomen.

Tips

Wat ging goed?

  • Vanaf het begin gelijk de straat op om met mensen te praten. Inwoners hebben vaak hele goede en praktische ideeën om iets te doen.
  • Het werken met de methode design thinking.
  • Gelijk samenwerken met ambassadeurs in een team met gemeenteambtenaren. Dit zorgt voor commitment en een sterk netwerk.
  • Maak nieuwe ideeën niet meteen heel groot. Houd het klein en ga gelijk testen in de praktijk. Stel vragen: zou je dit lezen? Zou je hier naar toe gaan als we dit organiseren? Hierdoor hoor je snel wat werkt en wat niet.
  • Bestuurlijk draagvlak creëren bij college en gemeenteraad.

Wat ging minder goed?

  • Eerder nadenken over monitoring en evaluatie. Het is belangrijk om vanaf het begin bepaalde indicatoren vast te leggen. Dit is ook belangrijk voor de borging van de aanpak op de langere termijn. Knelpunt daarbij is dat resultaten pas duidelijk worden op de langere termijn, wat de aanpak kwetsbaar maakt in een tijd dat de financiën in het sociaal domein erg onder druk staan.
  • Het vastleggen van budgetten voor een langere periode.

Meer over

Thema
Type