Praktijkvoorbeeld - 6 juli 2020

FC Twente steunt gezinnen met Supporter van Elkaar

Het bereiken en motiveren van gezinnen met multiproblematiek (zoals armoede) in Enschede bleek een lastige opgave voor meerdere organisaties. Met subsidie van FNO is de stichting ‘FC Twente, scoren in de wijk’ samen met deze organisaties het project Supporter van Elkaar (SVE) gestart. Doel is het motiveren van een gezonde leefstijl en participatie bij gezinnen in een achterstandssituatie.

Bijwonen wedstrijd als beloning

Beloningen van FC Twente, zoals het krijgen van een shirt, bezoek van een speler aan de groep en het bijwonen van een wedstrijd, zijn belangrijke motiverende middelen. De meeste gezinnen kunnen zich niet veroorloven om naar een wedstrijd te gaan, dus dit geeft een enorme boost.

Sport als rode draad

SVE is een groepsprogramma gebaseerd op de positieve gezondheid. Sport als middel is de rode draad. Doelen zijn het bevorderen van een gezonde leefstijl, vergroten van participatie en het versterken van het eigen netwerk.

De stichting ‘FC Twente, scoren in de wijk’ organiseert het project. Het team bestaat uit professionals, vrijwilligers en stagiaires met verschillende achtergronden, zoals welzijn, migratie en sport. Coördinator Laura Hofte: “De uitstraling vanuit FC Twente zorgt ervoor dat we eerder in gesprek komt met gezinnen en partners.” Sporten, plezier maken en het hebben van minder regels helpen om het vertrouwen van mensen te winnen.

Delen van ervaringen

Elk traject is maatwerk en duurt achttien weken. Per traject doen twaalf tot vijftien gezinnen mee. Ouders komen twee keer per week, één keer alleen en één keer met kinderen. Samen met de kinderen doen ze allerlei sport-, spel- en culturele activiteiten. “Samen leuke dingen doen zorgt voor veel positieve energie in het gezin.”

Tijdens de trajecten worden thema’s als zelfvertrouwen, opvoed(problemen), werken en gezondheid behandeld. De overige thema’s komen voort uit de doelstellingen van de ouders. Het delen van ervaringen zorgt voor herkenbaarheid en vertrouwen. Na het traject blijft de Whatsapp-groep van deelnemers vaak bestaan en blijven ze elkaar helpen.

Resultaten

Inmiddels zijn vijf trajecten voltooid. In totaal hebben 88 gezinnen met 114 kinderen meegedaan. Uit de resultaten van de factsheet blijkt dat 86 procent van de deelnemers zeer gemotiveerd was. Ook scoorden deelnemers hoog op participatie, zelfvertrouwen en vertrouwen in de toekomst. In 2019 heeft het project de prijs gewonnen voor het beste ‘Maatschappelijk Project Eredivisie 2019.’

Borging

Na drie jaar experimenteren gaat het project nu door in Enschede, Oldenzaal en Hengelo. Mogelijk haken later ook andere steden en/of dorpen aan. De borging is makkelijker verlopen door de televisieserie over Supporter van Elkaar en een informatieavond met ervaringsdeskundigen.

Tips

Wat ging goed?

  • Veel geleerd van het ontwikkelen van maatwerk per groep.
  • De bereidheid van partners om met elkaar samen te werken voor onder meer de werving en de ondersteuning van de gezinnen.
  • Een heterogene groep met verschillende achtergronden is verrijkend. Mensen helpen elkaar en vooroordelen verdwijnen.
  • Deelnemers waardeerden dat het project onder de vlag van FC Twente functioneerde, maar dit was geen vereiste om deel te nemen.
  • Borging in drie gemeenten.

Wat ging minder goed?

  • Het kost veel tijd en energie om de borging voor de financiering, voor de voortgang op lange termijn, voor elkaar te krijgen. Wanneer iets bewezen goed werkt en er een enthousiast netwerk opgebouwd is, moet dit makkelijker kunnen.
  • Het betrekken van vaders.