Kennisdossier - 20 november 2023

GALA in actie: hoe maak je dit echt inclusief?

Om gelijke kansen op een gezond bestaan mogelijk te maken, zul je ongelijk moeten investeren, dat wil zeggen differentiëren en mensen dus ongelijk behandelen zodat zij uiteindelijk dezelfde kansen krijgen. Anneke Hiemstra, adviseur bij GezondIn (Pharos en Platform31) schrijft in ‘GALA in actie’ van Sociaal Web over hoe te komen tot een echt inclusief GALA. De nadruk in dit artikel ligt op differentiëren; hoe kwetsbaarder iemands situatie is hoe meer maatwerk nodig is. Wie niet goed differentieert in GALA zal eerder gezondheidsverschillen vergroten dan verkleinen. Vaak worden met preventieve aanpakken vooral de mensen bereikt die het eigenlijk niet echt nodig hebben. Heb dus oog voor iemands culturele achtergrond, de chronische stress die iemand ervaart en de vaardigheden om informatie te begrijpen. En zorg ervoor dat je organisatie gezondheidsvaardig is, passend, bereikbaar, betaalbaar en beschikbaar voor iedereen. Bekijk hier de link naar het online artikel.

 

Een écht inclusief GALA: bereikbaar of begoocheling?

Door: Anneke Hiemstra

De kloof in onze samenleving is groot en urgenter dan ooit. Een gezond bestaan is voor velen slecht bereikbaar. Het verkleinen van deze verschillen in gezondheid is een belangrijk doel in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Maar hoe werk je aan dat doel, zonder dit compleet voorbij te schieten? Hoe zorg je ervoor dat je akkoord écht voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is, en daarmee inclusief is? Dit artikel beschrijft wat nodig is om gezondheidsverschillen terug te dringen en hoe je daar vanuit een écht inclusief GALA stappen in kunt zetten.