Themadoc - 4 februari 2020

Gemeentepolis

De gemeentepolis is een zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen, chronische ziekte of beperking. Als gemeente kun je deze polis gebruiken om gezondheidsverschillen lokaal terug te dringen. Hoe dat werkt, leggen we je uit in deze publicatie.

Open

Laatste update:
18 mei 2024

Tips voor GIDS-ambtenaren om de gemeentepolis verder te ontwikkelen en geschikt te maken om gezondheidsverschillen te verminderen:

  • Organiseer intern overleg met Werk & Inkomen, WMO en Volksgezondheid.
  • Sluit aan bij jaarlijkse regionale overleggen van ambtenaren van Werk en Inkomen en andere betrokkenen over de gemeentepolis (bijvoorbeeld BS&F, de organisatie die betrokken is bij de administratieve borging van de afspraken en bij het verder inhoudelijk ontwikkelen van de polis).
  • Informeer huisartsen en paramedici over de polis in de gemeente en de voor- en nadelen (vaak onbekend).
  • Verzekeraars maken meestal afspraken voor meerdere gemeenten en geen aparte afspraken voor één gemeente: organiseer daarom regionale bijeenkomsten met andere gemeenten, huisartsen, paramedici en wijk- verpleegkundigen over de inhoud van de polis (wat komen zij in de praktijk tegen).
  • Organiseer burgerbijeenkomsten over de polis.
  • Communiceer breed over de polis in eenvoudige taal.

Meer over

Thema
Type