Kennisdossier - 14 mei 2020

Gezond participeren aan de randen van het land

De regio’s aan de randen van het land – zoals Zuid-Limburg, Noordoost Groningen, Noordoost Friesland en Oost-Drenthe – kennen een relatief hoog aandeel uitkeringsgerechtigden. De kans op het vinden van een vaste, goed betaalde baan is klein. Als we gezondheidsverschillen willen terugdringen, moeten we verder kijken. Uit onderzoek blijkt dat maatschappelijke participatie de zingeving en sociale cohesie verhoogt. Participatie heeft indirect een positieve invloed op de gezondheid. Kortom, participatie in brede zin – arbeidsparticipatie en/of maatschappelijke participatie – is goed. Maar hoe krijg je mensen die aan de kant staan, of meer specifiek: bijstandsgerechtigden, weer actief?

Open

Laatste update:
25 juni 2024

Deze rapportage is bedoeld voor adviseurs/beleidsmakers op het gebied van volksgezondheid, participatie en Wmo. Het brengt kennis over beleid en instrumenten voor participatie van bijstandsgerechtigden en instrumenten bij elkaar, en bespreekt wat bekend is over de resultaten daarvan. Er staan voorbeelden in van activeringstrajecten waarbij gezondheid een nadrukkelijk thema is. De auteurs staan ook stil bij de activeringspraktijk van een aantal gemeenten in krimpgebieden.

Meer over

Thema
Type