Themadoc - 5 februari 2020

Gezonde en kansrijke start

Iedereen verdient een kans op een gezonde start. Waar je wieg ook staat. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor zijn of haar ontwikkeling. In deze periode voor, tijdens en na de zwangerschap wordt de basis gelegd voor vaardigheden en vermogens voor een gezond leven. Maar hoe zorg je voor een gezonde start in jouw gemeente? Je leest het hier.

Open

Laatste update:
25 april 2024

Tips

Zorg voor overlegmomenten
Zorg voor overlegmomenten tussen betrokken professionals. Dit kan formeel zijn, maar ook informeel (lunchbijeenkomsten). Sluit zoveel mogelijk aan bij wat er al is aan overlegstructuur in de gemeente.

Zorg voor gedeelde verantwoordelijkheid
Zorg dat niet alles bij één partij ligt, maar maak betrokken partijen mede verantwoordelijk. Dit vergroot het gevoel van gezamenlijkheid en eigenaarschap. Dit kan bijvoorbeeld door hen belangrijke taken en rollen te geven in het proces van samenwerken.

Houd rekening met verschillende perspectieven
Wees je bewust dat bij samenwerking tussen domeinen aandacht nodig is voor de ‘verschillende manieren van kijken’ van professionals naar problematiek en oplossingen. Deze verschillen kunnen onbewust tot ruis in de communicatie leiden.

Interventies met brede samenwerking
Er zijn interventies die zich richten op meerdere levensdomeinen en waar meerdere professionals bij betrokken zijn, zoals Voorzorg, Stevig Ouderschap en Samen Starten. Dit geeft direct een impuls aan een brede samenwerking. Kijk of de interventies passen bij de lokale situatie.

Benut Verloskundige Samenwerkingsverbanden
In iedere regio zijn er Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) waarin gynaecologen, verloskundigen en kraamzorg en vaak ook JGZ en de GGD samenwerken. Soms is ook de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) betrokken. Ga na of er al samenwerkingsafspraken of multidisciplinaire overleggen zijn tussen het VSV, de JGZ, welzijn, jeugdzorg en het sociaal wijkteam. En informeer of er een lokaal netwerk kwetsbare zwangeren is.

Betrek kraamzorg
Betrek kraamzorgorganisaties, bijvoorbeeld via het VSV of de JGZ. Zij ondersteunen ouders tijdens de eerste levensdagen en zien wat er speelt in het gezin. Sommige kraamzorgorganisaties hebben programma’s voor kwetsbaren.