Instrument - 15 december 2021

Gezondheidsverschillen in de regio duurzaam aanpakken

In Nederland zijn er grote verschillen in gezondheid. Mensen met een laag opleidingsniveau, weinig inkomen en/of een migratieachtergrond hebben een minder goede lichamelijke en psychische gezondheid dan anderen. Juist bij dit deel van de bevolking sluit de zorg, preventie en ondersteuning vaak onvoldoende aan.

De beweging Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) draagt bij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen in de regio. Er is veel kennis uit wetenschap en praktijk die hierin benut kan worden. We geven een aantal bouwstenen die richting kunnen geven aan de regionale en lokale plannen.

In dit infosheet vind je bouwstenen en voorbeelden om mee aan de slag te gaan.