Praktijkvoorbeeld - 6 april 2020

Gymmen om de hoek

Buurtgym Merenwijk is een kleinschalig project in het Huis van de Buurt ‘Op Eigen Wieken’ in Leiden. De gym is bedoeld voor volwassenen met een laag inkomen voor wie de stap naar een commerciële fitness of vereniging te groot is. Wekelijks komen 60 wijkbewoners onder begeleiding sporten. Bij de Buurtgym zijn eenvoudige sportmaterialen aanwezig, zoals balansballen, gewichtjes en zitfietsen. De deelnemers leren hier ook tegelijkertijd meer over gezond leven.

De Buurtgym is een samenwerking van GGD Hollands Midden, Stichting Sportenderwijs, Libertas Leiden, Piëzo, project Door, gemeente Leiden en wijkbewoners. Dankzij het Sportstimuleringsfonds Leiden zijn (extra) sportmaterialen aangeschaft. Hiernaast wordt de Buurtgym deels gefinancierd met GIDS-gelden.

Waarom is de Buurtgym er?

De Buurtgym helpt om buurtbewoners in beweging te krijgen en maatschappelijk meer actief te laten zijn. Ook is er tijdens de bijeenkomsten aandacht voor omgaan met bepaalde ziektes. Deelnemers leren nieuw gedrag aan om beter met hun ziekte om te gaan.

Een vaste leefstijlcoach van Stichting Sportenderwijs begeleidt de groep. Deze coach is gespecialiseerd in het werken met vrouwen met een migrantenachtergrond. Een trainer van NOC*NSF leidt nieuwe fitnessvrijwilligers op die later ook groepen of individuen kunnenl begeleiden. Doordat er meer fitnessvrijwilligers komen, kunnen meer gymlessen gegeven worden.

Bestaande groepen bij Stichting Sportenderwijs weten de wijkbewoners te vinden voor wie de Buurtgym is bedoed. Ook verwijzen zorg- en welzijnsorganisaties de inwoners door en komen veel deelnemers bij Buurtgym door mond-tot-mondreclame.

Positieve beoordeling

Uit het evaluatierapport van GGD Hollands Midden blijkt dat de deelnemers en de professionals die er bij betrokken zijn, zeer positief zijn over de buurtgym. Deelnemers waarderen vooral de gezellige sfeer en de mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Door de deelname aan de Buurtgym heeft 70% van de deelnemers meer sociale contacten. Ook beweegt 62% van de deelnemers meer.

Deelnemers voelen zich vaker vrolijk en ontspannen en krijgen meer zelfvertrouwen. Een deelnemer vertelt: “De Buurtgym is laagdrempelig. Het is gemoedelijk en gezellig en de kosten zijn laag”. De gym is ook toegankelijk voor vrouwen met een niet-westerste migratieachtergrond die de Nederlandse taal niet goed spreken, begrijpen en laaggeletterd zijn.

“Ik denk als de Buurtgym er niet meer is, dat de mensen in een gat vallen”, aldus een betrokken professional van Sportenderwijs. Een andere betrokken professional vult aan: “We merken dat zodra je gaat bewegen, je mindset anders wordt. Beweging maakt vitaler en daarmee kan je beter participeren in je omgeving. Bij de Buurtgym kan iedereen meedoen, ook als je fysiek beperkt bent of in een rolstoel zit”.

Samenvattend

Doordat mensen kunnen sporten op hun eigen niveau, dicht bij huis en omdat de deelnemers zich goed voelen bij de gym, blijven ze komen. De betrokken professionals zien veel mogelijkheden om de Buurtgym door te ontwikkelen en uit te breiden naar andere buurthuizen in Leiden.

In de eerste helft van 2020 komen er nieuwe afspraken  over de activiteiten. Of de Buurtgym in de huidige vorm wordt voortgezet, is momenteel nog niet duidelijk.