Instrument - 5 juli 2022

Handelingssuggesties voor colleges B&W: investeren in gezondheid lage SES loont

Investeren in de gezondheid van mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) loont. Zowel in termen van gezondheid van de mensen om wie het gaat, als in financieel opzicht. In deze publicatie laten we op basis van wetenschappelijke literatuur en concrete voorbeelden zien wat de (economische) baten zijn van investeren in gezondheid van mensen met een lage SES. En we geven handelingssuggesties aan de colleges van burgemeester en wethouders.

Open

Laatste update:
5 juli 2022

Economische baten van het investeren in gezondheid lage SES

In deze publicatie laten we zien dat investeren in de gezondheid van mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) loont. We bespreken de huidige opgave van het terugdringen van gezondheidsverschillen en hoe deze is aan te pakken. Op basis van literatuur en een aantal concrete goede voorbeelden laten we zien wat het investeren in gezondheid van mensen met een lage SES kan opleveren. En we geven een aantal handelingssuggesties, met name bedoeld voor de colleges van burgemeester en wethouders. Vanuit hun integrale opdracht zijn zij bij uitstek in staat om, door middel van domeinoverstijgende samenwerking en het samenvoegen van middelen, te investeren in deze belangrijke maatschappelijke opgave.

Achtergrond

De tweedeling en de kansenongelijkheid in de samenleving is groot. Ook op het gebied van gezondheid. Die verschillen dreigen structureel te worden, volgens het SCP. Doen we niets, dan kan dat zelfs politieke gevolgen hebben, zo laat de Atlas van Afgehaakt Nederland zien. Daarin wordt duidelijk dat gestapelde verschillen in opleidingsniveau, inkomen en gezondheid toenemen en steeds meer ‘ontevredenen’ afhaken van het traditionele bestel. Het terugdringen van die verschillen en inzetten op kansengelijkheid en preventie is dan ook belangrijker dan ooit en staat hoog op de agenda van de nieuwe colleges (zie ook de propositie De winst van het sociaal domein).