Praktijkvoorbeeld - 10 maart 2020

Happy in Hulst

De gemeente Hulst zag dat inwoners in een aantal wijken verschillende problemen hadden: schulden, ongezonde leefstijl en onvermogen om mee te doen aan de samenleving. Daarom startte de gemeente in 2018 met behulp van de GIDS-middelen het project ‘Happy People’.

Mensen die meedoen met Happy People geven aan dat zij uit hun sociaal isolement komen. Zij gaan ook buiten de groep met elkaar om. Ook zijn deelnemers begeleid naar vrijwilligerswerk en krijgt een aantal via stichting Schuldhulpmaatje ondersteuning in financiële zelfredzaamheid.

Wat doet Happy People?

Happy People organiseert activiteiten en geeft praktische informatie over onder andere ‘meedoen in de samenleving, gezonde voeding en beweging’. Om het project bekendheid te geven organiseerde Stichting Hulst voor elkaar buurtfeesten. Dit trok veel aandacht. Projectmedewerkers van Happy People weten inmiddels de juiste mensen te bereiken via onder andere de voedselbank, scholen en wijkraden.

Adviesgesprekken en doorverwijzing

In 2018 en 2019 is gezondheidsonderzoek gedaan onder de deelnemers. Hier hebben veel mensen gebruik van gemaakt. Er zijn vervolgens adviesgesprekken gehouden en de deelnemers zijn doorverwezen naar lifestylecoaches, welzijnscoaches en eet- en kookactiviteiten (voor bewustwording over gezond eten). De groep ‘eenzame ouderen’ is gewezen op Sociaal Vitaal. Dit is een programma gericht op ouderen en stimuleert het meedoen aan activiteiten om andere mensen ontmoeten en te leren hoe zij vitaler kunnen worden en blijven.  Zij kunnen dan langer zelfstandig thuis wonen, zonder extra zorg. En zich meer ‘happy’ voelen.

Wat heeft het project opgeleverd?

Er komen steeds meer deelnemers. En de reacties zijn positief. Mensen die meedoen met Happy People geven aan dat zij uit hun sociaal isolement komen. Zij gaan ook buiten de groep met elkaar om. Ook zijn deelnemers begeleid naar vrijwilligerswerk en krijgt een aantal via stichting Schuldhulpmaatje ondersteuning in financiële zelfredzaamheid.

Ellen Verstraten is welzijnswerker bij Stichting Hulst voor Elkaar. Zij vertelt: “We zijn nu voornamelijk aan het zaaien; het oogsten komt later. We gaan ervoor zorgen dan mensen na vijf of tien jaar nog steeds de effecten kunnen ervaren die we met Happy People willen bereiken.” Bekijk de video waarin Ellen meer toelichting geeft over het project.

Toekomstplannen

Stichting Hulst voor elkaar heeft regelmatig overleg met de ‘regiegroep’ met beleidsambtenaren om nieuwe initiatieven te toetsen. Er komen in ieder geval meer Sociaal Vitaal-groepen en de lifestylecoach wordt vaker ingezet. Ook komt er een actief beweegplein voor kinderen en gaan beleidsambtenaren van verschillende gemeentelijke afdelingen meer met elkaar in overleg. De gemeente Hulst krijgt regelmatig updates van de programma’s. Uiteindelijk moeten de succesvolle projecten in het reguliere beleid worden opgenomen.

Tips

  • Mensen in armoede zitten in een overlevingsmodus. Hierdoor vinden zij het lastig om mee te doen aan gezondheidsprogramma’s. Eerst moet de financiële basis stabiel zijn. Dit ondersteunen wij door middel van stichting Schuldhulpmaatje.
  • Het bereiken van de doelgroep is een uitdaging. Eenvoudig taalgebruik en vertrouwen opbouwen zijn belangrijke aandachtspunten. Dit laatste gebeurt in Hulst via het bestaande netwerk en het “ons kent ons gevoel”.
  • Activiteiten moeten heel laagdrempelig zijn. Bijvoorbeeld zonder dat mensen zich van te voren hoeven in te schrijven en zonder deelnemersbijdrage.
  • Organiseer activiteiten in de buurt zodat het aansluit bij de behoefte van de wijk.
  • Stichting Hulst voor elkaar kreeg in de beginperiode de vrijheid om te pionieren. De succesvolle initiatieven zijn verder ontwikkeld. Er is nu meer focus.
  • Zet vroeg in op borging in het beleid. Vraag wat de gemeente nodig heeft om deze beslissing te kunnen nemen en ga daar tijdig over in gesprek.