Themadoc - 5 februari 2020

Huisartsenbekostiging

Een goede samenwerking tussen zorgprofessionals helpt om de zorg betaalbaar te houden. Ook helpt het om de gezondheid van jouw inwoners te verbeteren, en zo gezondheidsverschillen terug te dringen. De Huisartsenbekostiging biedt kansen om deze samenwerking in de eerste lijn goed te organiseren. Welke rol je daar als gemeente en als zorgverlener in kunt spelen, vertellen we je in deze publicatie.

Open

Laatste update:
18 mei 2024

Wat kunnen deze nieuwe tarieven in huisartsenbekostiging betekenen voor het terugdringen van gezondheidsverschillen? Dat is de centrale vraag. We adviseren om deze vraag eerst binnen je eigen gemeente en/of binnen een regionale setting te bespreken. Daarna kun je het verder uitwerken met huisartsen, Gezondheidscentra, ROS-organisaties en de nieuw op te richten regionale organisaties.

Meer over

Thema
Type