Instrument - 30 september 2021

Huurdersbegeleiding tijdens woningrenovatie

Vrijwel alle huurders krijgen de komende jaren te maken met een woningrenovatie en de gevolgen daarvan op hun leefsituatie. Bewoners moeten (tijdelijk) verhuizen of krijgen te maken met overlast als zij tijdens de werkzaamheden in hun woning blijven wonen.

Voor veel huurders is zo’n renovatietraject erg intensief, en bij sommige bewoners vraagt dat om wat extra inzet van de woningcorporatie. In deze handreiking van Platform31 worden negen, veel voorkomende typen, kwetsbare huurders beschreven. Per type worden suggesties gegeven voor extra ondersteuning tijdens een renovatietrajecten. De handreiking is primair bedoeld voor bewonersconsulenten van woningcorporaties. Gemeenten kunnen deze meenemen in hun gesprekken met woningcorporaties of gebruiken ter onderbouwing van de inzet van zorg- en welzijnsorganisaties bij dergelijke trajecten.