Praktijkvoorbeeld - 23 juni 2020

Iedereen gelukkig gezond in Nissewaard

Gemeente Nissewaard wil dat haar inwoners gelukkig, gezond en veilig kunnen leven. Daarom is een aantal jaren geleden ‘High Five’ bedacht. High Five is een brede aanpak op het gebied van gezondheid die alle inwoners bereikt. De vijf pijlers beweging, duurzaamheid, (talent)ontwikkeling, sociaal en maatschappelijk welzijn staan centraal.

High Five voert jaarlijks een programma uit met activiteiten en biedt ondersteuning aan inwoners en organisaties. De aanpak bestaat uit een team van meer dan twintig combinatiefunctionarissen sport, cultuur, natuur, duurzaamheid en sociaal cultureel werk. Samen zitten zij in één team, allemaal werkzaam in het vrijetijdsaanbod.

Vanuit de uitvoering

Beleidsmedewerker/GIDS-ambtenaar Jolanda Kleij is vanaf het begin betrokken. Zij vertelt hierover: “High Five is niet vanuit beleid bedacht, maar juist vanuit de uitvoering. Onze combinatiefunctionarissen konden zo experimenteren in mondelinge afstemming met onze collega’s van beleid.”

Door inwoners en organisaties met elkaar te verbinden, zorgen zij dat het aanbod aansluit bij de behoefte van inwoners. Dat kan door ondersteuning met geld, maar meestal is er iets anders nodig, bijvoorbeeld inzet, aandacht, materialen of kennis. Verenigingen, scholen en welzijnsorganisaties hebben een High Five tegel ophangen. Op de tegel zijn stickers te verdienen door activiteiten te organiseren die passen bij de vijf pijlers.

Kwetsbare groepen

In eerste instantie was High Five gericht op basisschoolkinderen, maar inmiddels is dat 0 tot 100 jaar geworden. Ook houdt High Five veel rekening met kwetsbare groepen. De combinatiefunctionarissen organiseren activiteiten in de kwetsbare wijken, bijvoorbeeld in de wijksportvereniging. Daarnaast is er veel aandacht voor de achterliggende oorzaken van gezondheidsproblemen. Mentale belemmeringen kunnen een reden zijn om niet te sporten. Maar sport kan ook een antwoord zijn op mentale problemen. Nissewaard streeft er naar dat 90 procent van de kinderen voldoende beweegt.

De gemeente Nissewaard zet de GIDS- en JOGG-gelden in voor de (door)ontwikkeling van High Five/de combinatiefunctionarissen. Uniek in Nissewaard is dat alle combinatiefunctionarissen vanuit het gemeentehuis werken, in plaats van bij een stichting of sportbedrijf. High Five is van alle welzijnsorganisaties die bijdragen aan High Five. Deze organisaties blijven betrokken door de tegel, subsidiegelden en regelmatig contact.

Borging

De uitvoering van High Five is geborgd binnen de gemeente. Alle wethouders zijn bestuurlijk betrokken. Al snel bleek High Five groter te zijn dan een project. High Five is inmiddels de blijvende werkwijze van de combinatiefunctionarissen die elk jaar geëvalueerd en bijgeschaafd wordt.

Resultaten

De aanpak wordt steeds beter gevonden, breder gedragen bij partners en uitgebreid met thema’s als LHBTI, jeugdparticipatie en eenzaamheid. High Five is een middel om vorm te geven aan de transformatie in het sociaal domein. Daarvoor combineert Nissewaard de aanpak met een andere lokale aanpak: ‘Thuis in de Wijk’. Deze aanpak wordt ingezet om ‘minder zorg, meer welzijn’ in brede zin vorm te geven.

Tips

Wat ging goed?

  • High Five is ontstaan door energieke mensen die het aandurven om al doende te leren.
  • Het brede team van combinatiefunctionarissen . Dit is bij toeval ontstaan, maar bleek een kracht door de korte lijnen. Jaarlijks krijgen zij trainingen en workshops, passend bij het jaarprogramma.
  • High Five kent een brede integrale aanpak op gezondheid, waarbij ingespeeld wordt op achterliggende oorzaken. De aanpak is doelgroepgericht, maar ook gebiedsgericht.
  • Niet de beleidsmedewerker, maar de mensen die in de samenleving staan en werken moeten de touwtjes in handen hebben.

Minder goed?

  • Doordat de combinatiefunctionarissen in dienst zijn van de gemeente, hebben zij te maken met de wet- en regelgeving van de gemeente. Dit kan soms leiden tot vertraging of discussie. Het is de kunst om lef te hebben en soms wat rebels door te pakken.

Foto’s: foto-ok.nl.