Themadoc - 16 juli 2020

Impact van coronacrisis op aanpak van gezondheidsverschillen

Covid-19 heeft een enorme impact op ons dagelijks leven en op de gezondheid van mensen. Gemeenten hebben met grote opgaven te maken. Naast uitdagingen zien we ook creatieve oplossingen ontstaan om gezondheidsachterstanden bij kwetsbare groepen te voorkomen en hen ondersteuning te bieden.

Met twintig gemeenten en professionals die met inwoners werken hebben we tijdens vier virtuele meetings van gedachten gewisseld over knelpunten en kansen van de coronacrisis op de aanpak van gezondheidsachterstanden. Lees ook het interview hierover met GezondIn-adviseur Anneke Hiemstra in Publiek Denken.

Open

Laatste update:
18 mei 2024

Centrale vragen

De volgende vragen stonden daarbij centraal:

  • Hoe behouden we goede initiatieven en ontwikkelingen in tijden van corona voor de aanpak van gezondheidsachterstanden?
  • Welke principes nemen we daaruit mee in de periode na corona?

Dit heeft geleid tot dit tussentijdse verslag.

Online uitwisseling in september

We willen samen met gemeenten de komende periode verder leren over de impact van corona op de aanpak van gezondheidsverschillen. Samen gaan we op zoek naar manieren om goed te anticiperen op de gevolgen van de coronacrisis, zoals een verwachte toename van gezondheidsverschillen.

In september organiseren we als vervolg een online uitwisseling. We verdiepen ons dan in de volgende fase van de coronacrisis. Een uitnodiging daarvoor volgt nog.

Verder geven we het advies om in je eigen gemeente stil te staan bij de vraag:

  • Hoe kunnen we leren van deze crisis, en ons zo goed mogelijk voorbereiden op de gevolgen van deze crisis om verdere gezondheidsverschillen zoveel mogelijk te voorkomen?

Neem gerust contact op als je behoefte hebt aan advies of ondersteuning.