Kennisdossier - 10 februari 2020

Inlegvel Participatie bijstandsgerechtigden

Participatie en gezondheid hebben veel invloed op elkaar. Zo hebben mensen in de bijstand vaker een slechtere gezondheid dan mensen met een baan. Informatie over de gezondheid van bijstandsgerechtigden kun je als gemeente goed gebruiken. Zo kun je je inwoners een passend traject aanbieden zodat ze weer aan het werk kunnen. Of weer mee kunnen doen in de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Maar hoe doe je dat? We vertellen je meer in deze publicatie.

Open

Laatste update:
25 april 2024

Welke concrete aanbevelingen levert het onderzoek op?

We laten twee expertgroepen aan het woord.

Bijstandsgerechtigden:

 • Gezondheidsproblematiek is persoonlijk. Een vast aanspreekpunt en privacy in het gesprek zorgen voor een betere afstemming tussen klantmanager en bijstandsgerechtigde;
 • Uit ons onderzoek blijkt dat klantmanagers nog regelmatig een verkeerde inschatting maken van de vaak complexe gezondheidsproblematiek van bijstandsgerechtigden. Daarom moet er meer aandacht zijn voor deze (complexe) gezondheidsproblematiek;
 • Alles begint met aandacht. Klantmanagers die het dossier van hun cliënten goed kennen en met hen meedenken, besteden meer aandacht en tijd aan verdiepende gesprekken. Dit helpt bij het bepalen van de diagnose en het aanbieden van een traject dat past bij de persoonlijke situatie;
 • Bijstandsgerechtigden willen graag meer inzicht in hun eigen dossier, en in de mogelijkheden die er zijn; • Activiteiten die een “neutrale” afzender hebben zijn aantrekkelijker voor bijstandsgerechtigden dan wanneer de gemeente ze aanbiedt.

Onderzoekers:

 • Breng informatie over de gezondheid van bijstandsgerechtigden op gemeentelijk (geaggregeerd) niveau in kaart;
 • Maak gebruik van deze informatie om gezondheid en participatie beleidsmatig beter te kunnen verbinden;
 • Ga binnen de organisatie open het gesprek aan over de verschillen tussen de participatie- en de re-integratiegroep. Zoek uit waarmee mensen nog beter bediend kunnen worden;
 • Besteed aandacht aan de diagnose en het belang daarvan voor de toekomst van de bijstandsgerechtigde. Ga na hoe de diagnose verbeterd kan worden met behulp van aanvullende deskundigen;
 • Vergroot het vakmanschap van de klantmanagers door hen te scholen op het gebied van (medische) kennis en de samenwerking met onder andere bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen te versterken;
 • Werk waar mogelijk samen met universiteiten of andere kennisinstellingen om de effecten van inspanningen en trajecten zichtbaar te maken;
 • Besteed meer aandacht, tijd en geld aan de groep bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, om hen te ondersteunen in de stap naar maatschappelijke participatie.

Meer over

Thema
Type