Themadoc

Inspiratieboek Energietransitie en gezondheid in kwetsbare wijken

In dit inspiratieboek, een initiatief van het Experimentenprogramma Verduurzaming  van  Kwetsbare Wijken en  GezondIn, bieden we inzicht in vernieuwende praktijken die de opgave van de energietransitie en de opgave rondom het terugdringen van gezondheidsachterstanden aan elkaar verbinden.

Gezondheid verbeteren

We laten zien welke kansen er liggen om de wijk niet alleen aardgasvrij te maken, maar ook de gezondheid van bewoners te verbeteren en gezondheidsrisico’s te verminderen.  Daarbij gaan we uit van een brede opvatting van gezondheid, waarbij ook vaak onderliggende oorzaken als armoede, schulden of een slechtere woning meespelen.

Energietransitie niet de enige opgave

In veel wijken die door gemeenten zijn geselecteerd om ‘van het gas af’ te gaan is de energietransitie niet de enige opgave. Er spelen ook andere zaken op het gebied van leefbaarheid die voor bewoners dichterbij en urgenter zijn dan het klimaatprobleem. Zeker in kwetsbare wijken. Denk bijvoorbeeld aan schuldenproblematiek, eenzaamheid, onveiligheid of slechte gezondheid. Dit laatste aspect is de aanleiding om deze publicatie te maken.