Kennisdossier - 23 november 2023

Inspiratiewijzer monitoring en evaluatie

Hoe maak je zichtbaar wat het integrale gezondheidsbeleid in jouw gemeente oplevert?
Deze inspiratiewijzer biedt praktische middelen en voorbeelden om hiermee aan de slag te gaan, ook vanuit de kennisopbouw van GezondIn.

Hoewel het niet specifiek gericht is op gezondheidsverschillen delen we deze wijzer ter inspiratie.

Dit waardevolle document is een gezamenlijk product van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, JOGG, Pharos, Alles is gezondheid, Vereniging Sport en Gemeenten, ZonMw en GGD-GHOR Nederland.