Praktijkvoorbeeld - 13 mei 2017

Kampen kijkt door de ogen van Bewoners

In 2013 en 2014 is er veel veranderd in het sociaal domein. Daarom hebben we samen met inwoners, zorgaanbieders, partners en ambtenaren het Kamper Kompas opgezet. Dit kompas beschrijft hoe we in Kampen zorg en ondersteuning gaan organiseren voor die mensen die dat nodig hebben. Het Kamper Kompas gaat uit van de kracht van onze inwoners. Iedereen kan meedoen en iedereen doet mee: de Kamper Kracht.

Het Kamper Kompas gaat uit van de kracht van onze inwoners. Iedereen kan meedoen en iedereen doet mee: de Kamper Kracht.

Leren met de Wortmanflats

Natuurlijk moesten we het Kamper Kompas ook in de praktijk brengen. Dit hebben we gedaan in het project  ‘Leren met de Wortmanflats’.In de Wortmanflats wonen veel huishoudens met meerdere problemen. Ookervaarden de inwoners veel  overlast door hangjongeren en drugsgebruik.

We zijn in de Wortmanflats aan de slag gegaan. Hier hebben ambtenaren en zorgprofessionals zich eerst gericht op actie in de gezinnen. Samen met hen hebben we hun problemen aangepakt. Zo verbeteren we samen hun zelfredzaamheid. Ook hebben we ingezet op actie met de buurt. Dit konden we natuurlijk niet alleen. Daarom hebben we samengewerkt met bewoners die iets wilden en konden doen voor hun buurt. Met hen verbeterden we de leefbaarheid, en drongen we overlast terug.

In februari 2014 zijn we gestart met het inrichten van “het Wortmanteam”.  Dit is een team dat werkt in de Wortmanflat. In het team zaten  een coördinator, wijkagent,  welzijnsmedewerker  en woonconsulent.

De uitkomsten van dit project waren positief. Hier bleek het Kamper Kompas goed te werken. Daarom hebben we besloten het kompas verder door te ontwikkelen.

Tips

  • We hebben het vertrouwen van bewoners (terug) weten te winnen. Dat is erg positief; zo kunnen we als gemeente beter in gesprek met onze bewoners
  • Zorg voor intern draagvlak: Alleen collega’s die enthousiast zijn willen zich hard maken voor het plan.

Resultaten

De eerste resultaten kwamen natuurlijk uit het project ‘’Leren met de Wortmanflats’. Vanuit deze ervaringen ontwikkelen we betere ondersteuning voor onze inwoners.  Hiervoor moeten we goed kijken of en hoe we deze ondersteuning anders kunnen organiseren – volgens de principes van het Kamper Kompas.

In 2015 hebben we verder ingezet op het verbeteren van onze aanpak. Bijvoorbeeld door ons meer te richten op preventie. Zo voorkomen we dat inwoners in de toekomst  zwaardere vormen van ondersteuning nodig hebben . Ook vinden we het belangrijk dat we de eigen kracht en samenredzaamheid – de Kamper Kracht – versterken bij onze inwoners.  Centraal bij onze aanpak staan;

  • De basis op orde;
  • Eigen kracht van inwoners;
  • De verbinding tussen professionals door het Kamper Kompas te gebruiken.

In 2017 breidden we de aanpak uit met twee andere aanpakken ‘Financiën op koers’ en ‘Vroeg er op af’.

Meer over

Thema
Type