Kennisdossier - 10 februari 2020

Kennisdossier Burgers zijn hoofdrolspelers

Het is belangrijk je wethouders te betrekken bij het terugdringen van gezondheidsverschillen. Zo zorg je ervoor dat dit onderwerp breed gedragen wordt, ook in het bestuur. Hoe je dit kunt aanpakken, vertellen we je in dit kennisdossier.

Open

Laatste update:
18 mei 2024

Tips

  • Ga na of in de gemeente al wordt samengewerkt met inwoners en welke burgerinitiatieven er zijn. Vaak gebeurt dat op het gebied van leefbaarheid, ruimtelijke ordening en milieu. Maak gebruik van de ervaring en kennis van collega’s en zoek uit of er kansen zijn om hierbij aan te sluiten. Deze terreinen zijn namelijk ook van belang bij de aanpak van gezondheidsachterstanden.
  • Neem de tijd. Samenwerken gaat in kleine stapjes. Bouw vertrouwen op en stimuleer eigen initiatief.
  • Geef burgers aandacht, maak contact, wees betrokken en laat zien dat je hen serieus neemt.
  • Maak gebruik van bestaande netwerken en organisaties waar inwoners samenkomen: buurthuis, kerk, moskee, school, vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties, verenigingen, bewonerscommissies en -raden en zelforganisaties.
  • Maak gebruik van sociale marketing technieken: kruip in de huid van de doelgroep. Waardoor komt jouw doelgroep in beweging (diepe inzichten), wat zijn barrières en motivatoren? Door dit in kaart te brengen kun je goed aansluiten bij de behoeften en belangen van de doelgroep, en kun je hun vertrouwen winnen. Zo vergroot je de kans om hen te motiveren en te activeren en te verleiden tot gezond gedrag.
  • Houd rekening met de kloof in communicatie tussen laag- en hoogopgeleiden. Geef zoveel mogelijk mondelinge informatie. Als de informatie schriftelijk is, maak dan gebruik van ondersteunend en eenduidig beeldmateriaal en laat teksten checken door de inwoners die je wilt bereiken. Of via specifieke kanalen zoals door cursisten van taallessen op het ROC.