Kennisdossier - 10 februari 2020

Kennisdossier Fysieke Omgeving

Waar je woont en werkt kan ervoor zorgen dat je gezond bent, of juist niet. Als je bijvoorbeeld in een minder veilige wijk of in een verouderd huis woont, heb je een grotere kans op gezondheidsproblemen. Maar de wijk waarin je woont kan je gezondheid ook beter maken. Als het buiten fijn en veilig is, ga je bijvoorbeeld liever naar buiten om te sporten. In dit kennisdossier vertellen we je hoe je als gemeente de gezondheid van jouw inwoners kunt verbeteren door te werken aan de fysieke omgeving en te zorgen voor een gezonde leefomgeving.

Open

Laatste update:
25 juni 2024

Tips

  • Lees elkaars beleidsnota’s, ken elkaars opgaven en zoek waar cycli aansluiten. Ga hierover met elkaar in gesprek.
  • Respecteer elkaars professionele kennis en zoek naar een gezamenlijke visie, programma en agenda en concrete projecten. Een open houding is hierbij belangrijk.
  • Gebruik elkaars sterke punten; het ruimtelijk domein is vaak creatief, heeft kennis van de omgeving, kijkt naar de lange termijn, maak koppeling met andere belangen als duurzaamheid, energieopgave en klimaatadaptatie en werk met kaarten en visuele tools. Het gezondheidsdomein beschikt over veel data, een groot netwerk, is in dialoog met inwoners, heeft kennis over randvoorwaarden voor een preventieve gezondheidsaanpak en ‘nudging’ (verleiden tot gezond gedrag).
  • Loop samen (ook als kennismaking) door een gebied en bespreek wat opvalt. Ga in gesprek met inwoners, of maak samen kaarten van de gebieden en vul die met beschikbare informatie over gezondheid en omgeving. Gebruik hiervoor bijv. de gebiedsindicatoren gezondheidsverschillen op www.waarstaatjegemeente.nl. Deel die met relevante partijen, inclusief inwoners. Zo werk je samen met de lokale inwoners aan een gezonde leefomgeving.

Meer over

Thema
Type