Kennisdossier - 10 februari 2020

Kennisdossier Gedrag & Vaardigheden

Het is belangrijk om te weten hoe je gezond wordt en blijft. Daarvoor moet de gemeente de goede informatie over gezondheid bieden. Inwoners moeten deze informatie kunnen vinden, begrijpen en gebruiken. Dit noemen we gezondheidsvaardigheden. Inwoners hebben deze nodig om hun gedrag aan te passen om gezond te worden en te blijven. Als inwoners informatie goed begrijpen, weten zij beter hoe ze kunnen stoppen met roken, of te veel alcohol drinken. In dit kennisdossier vertellen we hoe je de gezondheid van jouw inwoners kunt verbeteren door te werken aan gedrag en vaardigheden.

Open

Laatste update:
30 mei 2023

Tips

  • Pas de informatie vanuit je eigen gemeente of organisatie aan, aan een lager taalniveau. Denk hierbij aan informatie over voorzieningen (Wmo, Werk en inkomen, onderwijs etc.) en activiteiten op het gebied van gezondheid via websites, folders, brieven en formulieren. Ook kun je speciaal voor laaggeletterden ontwikkelde materialen inzetten, bijvoorbeeld over: re-integratie naar werk (Werk ze!), schulden (Voor hetzelfde geld!) en ouderbetrokkenheid (Taal voor Thuis) inzetten.
  • Test de begrijpelijkheid van de informatie bij de doelgroep. Bijvoorbeeld door cursisten van taallessen op het ROC.
  • Mondelinge communicatie en de dialoog aangaan werkt bij laaggeletterden beter dan schriftelijke communicatie of voorlichting (eenrichtingsverkeer).
  • Onderzoek, samen met partijen die actief zijn rond laaggeletterdheid en taal, of zij ook kunnen bijdragen aan het versterken van gezondheidsvaardigheden. Zo kan bij taalcursussen ook aandacht besteed worden aan gezonde voeding, opvoeden, financiën etc. Bruikbaar hiervoor zijn boekjes uit de methodiek Succes! over diverse gezondheidsonderwerpen op verschillende taalniveaus.
  • Zicht krijgen op het aantal laaggeletterden in uw regio? Bekijk de cijfers op de website van Stichting Lezen & Schrijven.
  • Gebruik hulpmiddelen en/of checklists om de toegankelijkheid van folders, brieven en websites voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden te beoordelen en te verbeteren. Kijk voor voorbeelden op www.pharos.nl. Kijk voor meer informatie, inclusief tips en materialen op het gebied van gezondheidsvaardigheden, op www.gezondheidsvaardigheden.nl.
  • Zet screeningsinstrumenten in om een indicatie te krijgen van het taalniveau van iemand. Zo is er de Taalmeter (een indicatie in ±12 minuten, te gebruiken door bijvoorbeeld gemeentelijke instellingen, uitzendbureaus, schoonmaakbedrijven en maatschappelijke instellingen).
  • Ga voor een overzicht naar www.basismeters.nl. Ook is er de toolkit laaggeletterdheid voor huisartsen.

Meer over

Thema
Type