Kennisdossier - 10 februari 2020

Kennisdossier Overgewicht

Als gemeente kun je veel doen aan het voorkomen van overgewicht. Wil jij overgewicht aanpakken om gezondheidsverschillen te verkleinen? Je vindt meer informatie in dit kennisdossier.

Open

Laatste update:
25 juni 2024

Als gemeente kun je veel doen aan de preventie van overgewicht. Bijvoorbeeld via een samenhangend pakket van activiteiten vanuit meerdere sporen (gedrag & vaardigheden, preventie & zorg, fysieke omgeving). Belangrijk daarbij is dat activiteiten aansluiten bij de belevingswereld van (lage SES) doelgroepen en dat er ook aandacht is voor de andere problemen die bij hen kunnen spelen.