Kennisdossier - 10 februari 2020

Kennisdossier Procesgerichte aanpak

Gezondheidsverschillen kun je terugdringen door planmatig te werken. Begin bijvoorbeeld met een wijkscan. Zo weet je wat er speelt in de wijken in jouw gemeente. Hoe je met een procesgerichte aanpak gezondheidsverschillen lokaal verkleint vertellen we je in dit kennisdossier.

Open

Laatste update:
25 maart 2023

Tips

  • Een bevlogen programmaleider kan het verschil maken. Het gaat niet alleen om ‘best practices’ maar ook om ‘best persons’.
  • Communiceer regelmatig over behaalde (tussen) resultaten en vier de successen, ook kleine stapjes.
  • Stel de aanpak bij als dat nodig blijkt te zijn.
  • Blijf investeren in draagvlak, houd het vuurtje warm bij de politiek, het management bij de gemeente maar ook bij organisaties, bij de uitvoerende professionals en bij de inwoners.
  • Benut de huidige decentralisaties om gemeentelijke inspanningen te verbinden en organisaties te laten samenwerken rond gezondheid.
  • Integreer gezondheidsthema’s waar mogelijk in een vroeg stadium in de plannen van andere gemeentelijke sectoren of haak aan bij bestaande projecten.
  • Formuleer een positieve en krachtige kernboodschap en herhaal deze. Leg de nadruk op ‘gezondheid als middel’ in plaats van ‘gezondheid als doel’.
  • Houd rekening met de kloof in communicatie tussen laag- en hoogopgeleiden. Geef zoveel mogelijk mondelinge informatie. Als de informatie schriftelijk is, maak dan gebruik van eenduidig beeldmateriaal en laat teksten checken door de inwoners die je wilt bereiken.

Meer over

Thema
Type