Kennisdossier - 3 maart 2022

Professionals delen ingrediënten voor een goed gesprek

Bouwen aan vertrouwen. Beloften nakomen. En oprechte belangstelling voor de persoon tegenover je. Deze ingrediënten (en meer) voor een goed gesprek delen vijf professionals uit het sociale domein in onze nieuwe publicatie. In ‘Een goed gesprek voor een brede aanpak van gezondheidsverschillen’ staan tips en ingrediënten waarmee gemeenten en professionals in de praktijk mee aan de slag kunnen.

Open

Laatste update:
3 maart 2022

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties werken aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Daarvoor is een brede aanpak nodig, met aandacht voor achterliggende factoren zoals (stress door) armoede en schulden of onzekerheid over werk of eenzaamheid. Wat betekent dat voor de eerste gesprekken die professionals voeren met inwoners die met problemen bij hen komen?

Wat vinden professionals belangrijk?

GezondIn sprak met vijf ervaren professionals uit het sociaal domein over hun brede gesprek. Wat is volgens hen belangrijk? Wat doen ze en wat laten ze? En wat hebben ze nodig van hun organisaties? We geven een overzicht van de belangrijkste ingrediënten en tips voor een goed gesprek.

Gemeenten en hun partners kunnen ‘Een goed gesprek voor een brede aanpak van gezondheidsverschillen’ onder meer gebruiken:

  • in de ondersteuning vanuit wijkteams;
  • in de (meer) preventieve jeugdzorg en/of (lichte) opvoedondersteuning;
  • vanuit het armoede- en minimabeleid of de schuldhulpverlening;
  • in gezinsaanpakken vanuit multi-problematiek, overgewicht, overlast, eenzaamheid, inburgering et cetera.

Bekijk ook de filmpjes met de professionals over ‘hun’ goede gesprek.