Studiedagmateriaal - 16 december 2021

Reinier van Zutphen: ‘Geef ambtenaar ruimte om mensen verder te helpen’

Reinier van Zutphen maakt als Nationale Ombudsman verschil voor de mensen die dat nodig hebben. Hij sprak op onze studiedag onder andere over het verband van het werk van de Nationale Ombudsman met GIDS/GezondIn.

Zo werkt de Nationale Ombudsman niet alleen voor het rijk, maar ook voor driekwart van de gemeenten in Nederland. Dat betekent dat er veel samen met gemeenten wordt gedaan, onder andere rondom het onderwerp gezondheid.

Hij benadrukte hoe belangrijk het is dat iedereen mee kan doen. ‘Dat is een opdracht aan de overheid en gemeenten. Gezondheid hangt daar heel erg vanaf.’ Maar niet iedereen kan dat. ‘De overheid moet op zoek naar wie kwetsbaar is.’

Menselijk contact

Van Zutphen pleit voor menselijk contact tussen burger en overheid. ‘Ik wil heel graag dat de ambtenaar de ruimte voelt om naast mensen op een bankje te gaan zitten en te vragen; wat heb je nodig?‘ Hij roept gemeenten op: ‘Vertrouw niet alleen je burger, maar ook je ambtenaren. Geef ze de ruimte om mensen verder te helpen.’

Terugkijken

Luister naar zijn hele verhaal.