Praktijkvoorbeeld - 17 januari 2018

Rotterdams programma Goed Bezig! voor een gezonde wijk en leefstijl

Wat is Goed Bezig!?

Zorgen dat meer mensen gezond leven, beter voor zichzelf kunnen zorgen en dat gezinnen met een lage SES ook actief meedoen in de wijk. Dat wil het programma Goed Bezig! van de gemeente Rotterdam. Het programma werkt samen met ambassadeurs en ervaringsdeskundigen om de (mentale) gezondheid van gezinnen met een lage SES te verbeteren. En dit gebeurt op veel verschillende gebieden: gezond gewicht, roken, drinken en psychische gezondheid.

 

Activiteiten stoppen niet wanneer het programma stopt. En we zien bij wijkbewoners blijvende verandering in hun gedrag. Ambassadeur Naïma Kichouhi volgde de cursus ‘Samen gezond eten en bewegen’. Ze neemt ook mensen uit haar netwerk mee naar deze lessen.

Wat doet Goed Bezig!?

De ambassadeurs zijn wijkbewoners en volgen een training van 16 weken. In de training krijgen ze lessen van een diëtiste, fysiotherapeut en lessen voor het versterken van de mentale gezondheid. Daarna gaan de ambassadeurs de wijk in en moedigen buurtbewoners aan om mee te doen met de activiteiten.

Activiteiten

Welke activiteiten organiseert Goed Bezig! dan? Cursussen, sporten en bijvoorbeeld koken voor elkaar. Een team van 12 vrijwillige koks maakt om de beurt een gezonde maaltijd. Geen keuken is te gek: Hindoestaans, Surinaams, Marokkaans, Nederlands, Aziatisch, Turks… Gezinnen eten mee voor een klein bedrag.

Tijdens het eten krijgen de bewoners informatie over een gezonde leefstijl en meedoen in de wijk. Geen lang verhaal, maar kort en krachtig in drie minuten. Soms serieuze onderwerpen: schuldhulpsanering. En soms iets vrolijkers: een medewerker van de kinderboerderij vertelt over het schaapsscheerdersfeest. Het gaat om het dagelijks leven van de bezoekers.

Bijeenkomsten

Op verschillende plekken in de wijken organiseert Goed Bezig! informatiemarkten met een ‘gezonde winkelstraat’. In de ‘gezonde winkelstraat’ staat alles in de etalage: fietsles, sportactiviteiten, zwemlessen voor vrouwen, computercursussen, taallessen, omgaan met stress en nog meer.

Zijn er al resultaten?

Na drie jaar Goed Bezig!:

  • is het programma onderdeel van de wijkaanpak;
  • past het aanbod in de wijk bij de wensen van de bewoners;
  • zijn de sociale netwerken versterkt;
  • zien we een blijvende gedragsverandering van de deelnemers. De bewoners bedenken zelf oplossingen voor hun problemen.

We zien dat de ambassadeurs op plekken komen waar hulpverleners nooit komen. Ze bereiken de inwoners die ook bij de samenleving horen.

Ervaringen van wijkbewoners

Activiteiten stoppen niet wanneer het programma stopt. En we zien bij wijkbewoners blijvende verandering in hun gedrag. Ambassadeur Naïma Kichouhi volgde de cursus ‘Samen gezond eten en bewegen’. Ze neemt ook mensen uit haar netwerk mee naar deze lessen: “Ik neem vrouwen die meestal thuis zitten mee naar buiten. Dan gaan we een eind lopen en praten.”

Voor Christina betekent het programma veel. Ze leerde werken met Excel en ze vertelt: “Ik heb weer veel contacten, ik ga er op uit. Voordat ik hier bij betrokken raakte, zat ik altijd alleen maar thuis.”

Een andere buurtbewoonster, Moenne van la Parra, is ambassadeur van Goed Bezig! en ze sport wekelijks met een groep vrouwen uit de wijk: “Soms komen er wel 25. Ze zijn erg gemotiveerd.”

Tips

Wat ging goed?

  • Werken met ambassadeurs vanuit de wijk. Ze praten met andere buurtbewoners over bijvoorbeeld gezond eten. Bewoners die niet bereikt worden door hulpverleners.
  • Op verschillende manieren werken aan het verbeteren van de (mentale en fysieke) gezondheid van de bevolking. Samen koken/eten en voorlichting over gezond leven.
  • De recepten die gekookt zijn meegeven aan de bewoners. Zo blijven ze ook gezond eten op andere dagen.
  • De wijkbewoners krijgen de kans om te groeien. Eerst van iemand die niet veel doet in de wijk naar iemand die kleine klusjes doet. En daarna tot ambassadeur voor haar/zijn eigen netwerk. Dat werkt.
  • Wensen van de bewoners duidelijk krijgen door de bewoners. Daar match je het aanbod mee waar bewoners zich medeverantwoordelijk voor voelen.

Betrokken partijen

De betrokken partijen: actieve bewoners uit de wijken Spangen en Tussendijken als ambassadeurs; Alsare ontwikkeling en adviesIndigo preventieGeloven in Spangen en de wijkpartners en wijkpartijen zoals de gemeente; de GGD; de woningbouwcorporaties; de welzijnspartijen en anderen.

Meer over

Type