Praktijkvoorbeeld - 23 juli 2020

Samen Gezond Gesprek over bewegen, stress, sociale contacten en gezondheid

Een spreekuur waar je terecht kunt met al je vragen over bewegen, stress, je lijf, sociale contacten, levensveranderingen en gezondheid. In huisartsenpraktijken en gezondheidscentra in drie wijken in Den Bosch wordt hiervoor het Samen Gezond Gesprek gehouden. Het Gesprek is onderdeel van de aanpak Samen Gezond, dat gefinancierd wordt uit de GIDS-gelden.

In de drie aandachtswijken waar de Samen Gezond Gesprekken worden gehouden, wonen veel mensen met een lage sociaaleconomische status (SES). Medewerkers van de GGD, sociaal werkers en sportcoaches bemensen gezamenlijk de spreekuren. Aan de hand van het spinnenweb positieve gezondheid gaan ze met inwoners in gesprek. Ze kijken welke mogelijkheden iemand zelf heeft en helpen ze op weg, in de wijk of daarbuiten. De medewerkers bieden ondersteuning, geven informatie en advies of verwijzen door naar activiteiten of andere partners. Dit gebeurt met een warme overdracht.

Ufuk Kâhya is in Den Bosch wethouder Positieve Gezondheid. Het Samen Gezond Gesprek is onderdeel van het project Samen Gezond. Dit loopt al sinds 2014. Wethouder Kâhya: “Gezondheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor inwoners met een laag inkomen of opleidingsniveau geldt dat hun levensverwachting tot zeven jaar korter is dan die van andere inwoners. Dit vinden we onaanvaardbaar. We willen zorgen voor meer gezonde en gelukkige jaren voor al onze inwoners. Samen Gezond is een van de manieren waarop we dat doen. We gaan samen met inwoners op zoek naar wat ze zelf kunnen doen om gezond te blijven.”

Zoeken naar potentieel

“In het begin lag de focus op aandachtswijken, waar de gemeente vooral inzette op bewustwording van het belang van gezonde beweging en voeding”, vertelt Dieke Hengelaar, beleidsadviseur gezondheidsbeleid. “Nu ligt de focus op: wat kunnen mensen wel?” Voor Samen Gezond is Den Bosch een samenwerking aangegaan met verschillende organisaties, zoals de GGD, ‘s-Port en het welzijnswerk.

Huisartsen ontlasten

Het doel van het Samen Gezond Gesprek is om inwoners op een laagdrempelige manier te helpen bij vragen waar een huisarts niet aan toe komt. Deze vragen hebben wel invloed hebben op hun beleving van de eigen gezondheid. Tegelijkertijd worden de huisartsen ontlast. Ook wordt verbinding gelegd tussen de huisarts en het sociaal domein, komt expertise samen op één plek en wordt de samenwerking in de stad vergroot.

Resultaten

Sinds Samen Gezond gestart is, is het aantal inwoners met overgewicht in de stad afgenomen. Ook is er is veel aandacht voor een gezonde leefstijl. Vanuit de Samen Gezond Gesprekken zijn veel mensen geholpen met bijvoorbeeld een bijdrage uit een sportfonds of gaan ze meedoen met groepen die samen koken.

Werken aan bekendheid

Het Samen Gezond Gesprek heette eerst het Samen Gezond Spreekuur. Uit een evaluatie in 2019 bleek dat de meeste geënquêteerden positief zijn over het spreekuur. De naam sprak niet zo aan, dus werd het spreekuur een gesprek. In sommige wijken gaat de samenwerking met de huisartsen heel goed, in ander wijken niet. Dat kan liggen aan de bekendheid van het gesprek onder de huisartsen en wijkbewoners, maar ook de zichtbaarheid in de gezondheidscentra en de wijk.

Daarom werft Samen Gezond niet alleen meer op fysieke locaties, zoals via de huisarts. Bewoners kunnen zich ook aanmelden via Samen Gezond en het telefoonnummer van het informatie- en adviespunt. Alle spreekuurhouders zoeken actief de samenwerking op met partners in de wijk. Zo ontstaat op wijkniveau een sterk netwerk. Om de toegang zo laagdrempelig mogelijk te maken, zoekt de gemeente ook naar andere locaties om het Samen Gezond Gesprek te voeren. Het gaat dan om plekken in de buurt waar bewoners al samen komen, zoals buurthuizen.

Evaluatie en borging

De GGD schrijft ieder kwartaal een rapportage over de aanpak, gekoppeld aan een gesprek met de gemeente. Voor het Samen Gezond-gesprek worden evaluaties gedaan en cijfers bijgehouden, onder andere over bereik en tevredenheid. De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft voor borging van de aanpak gezorgd. “Het Samen Gezond Gesprek is geen tijdelijk project. De gemeenteraad heeft ermee ingestemd dat het regulier werk is dat gewoon blijft doorlopen”, vertelt Dieke Hengelaar.

Tips

Wat ging goed?

  • Er zijn veel partners bij Samen Gezond betrokken.
  • Bij het Samen Gezond Gesprek is specifiek de keuze gemaakt dat gezondheid belangrijk is.

Wat ging minder goed?

  • Je moet er goed over nadenken hoe je de doelgroep bereikt. Meer tips over bereiken en betrekken vind je hier.
  • Op plekken waar minder wordt doorverwezen blijkt dat huisartsen en inwoners nog onvoldoende bekend zijn met het Samen Gezond Gesprek. Daarom is de gemeente bezig een communicatiecampagne in begrijpelijke taal op te zetten. Ook worden de banden met huisartsen en praktijkondersteuners actief aangehaald.