Kennisdossier - 10 februari 2020

Stappenplan voor gemeenten voor een succesvolle aanpak

Wilt u een aanpak van gezondheidsachterstanden initiëren of een bestaande aanpak versterken? De sleutel zit in het proces én in integraliteit. De ervaring leert dat het proces even belangrijk is als de inhoud. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden vraagt immers om langdurige en gelijkwaardige samenwerking tussen verschillende partijen, inwoners én betrokkenheid vanuit meerdere gemeentelijke afdelingen.

Open

Laatste update:
25 juni 2024

Tips

  • Een bevlogen programmaleider kan het verschil maken. Het gaat niet alleen om ‘best practices’ maar ook om ‘best persons’.
  • Communiceer regelmatig over behaalde (tussen) resultaten en vier de successen, ook kleine stapjes.
  • Stel de aanpak bij als dat nodig blijkt te zijn.
  • Blijf investeren in draagvlak, houd het vuurtje warm bij de politiek, het management bij de gemeente maar ook bij organisaties, bij de uitvoerende professionals en bij de inwoners.
  • Benut de huidige decentralisaties om gemeentelijke inspanningen te verbinden en organisaties te laten samenwerken rond gezondheid.
  • Integreer gezondheidsthema’s waar mogelijk in een vroeg stadium in de plannen van andere gemeentelijke sectoren of haak aan bij bestaande projecten.
  • Formuleer een positieve en krachtige kernboodschap en herhaal deze. Leg de nadruk op ‘gezondheid als middel’ in plaats van ‘gezondheid als doel’.
  • Houd rekening met de kloof in communicatie tussen laag- en hoogopgeleiden. Geef zoveel mogelijk mondelinge informatie. Als de informatie schriftelijk is, maak dan gebruik van eenduidig beeldmateriaal en laat teksten checken door de inwoners die je wilt bereiken.

Meer over

Thema
Type