Instrument - 5 februari 2020

Training sociale wijkteams

Deze training biedt je praktische tips om gezondheidsverschillen lokaal terug te dringen. Hij is bedoeld voor wijkteamleden. Je leert over de oorzaken van gezondheidsverschillen, en hoe je die vanuit je eigen rol kunt beinvloeden.

Open

Laatste update:
6 december 2021

De integrale aanpak van gezondheidsachterstanden staat bij je gemeente hoog op de agenda. Wijkteams vervullen daar een belangrijke rol in; zowel in de integrale zorg en preventie voor individuen en gezinnen als in de preventieve aanpak op wijkniveau. Hoe kunnen zij hun rol optimaal invullen om effectief bij te dragen aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden? Het stimuleringsprogramma Gezond in… van Pharos en Platform31, biedt professionals in en rond de wijkteams, een speciale training met handvatten voor hun dagelijkse praktijk. Deze training is tot stand gekomen in samenwerking met GGD Fryslân.

Meer over

Thema
Type