Themadoc - 6 september 2021

Vaardigheden belangrijke sleutel in aanpak gezondheidsverschillen

Een op de drie Nederlanders heeft beperkte basis- en gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie. Een deel van deze groep is laaggeletterd. Om gezondheidsverschillen in jouw gemeente terug te dringen, is het belangrijk om hier ook aandacht aan te besteden. Het themadoc ‘Gezondheidsvaardigheden en basisvaardigheden: Handvatten voor gemeenten’ helpt je daarbij.

Gezondheidsverschillen

Niet iedereen in Nederland heeft een even grote kans op een goede gezondheid. Mensen met een laag inkomen en een lagere opleiding overlijden zes jaar eerder dan mensen met een hoge opleiding. Ook leven zij gemiddeld vijftien jaar minder lang in goed ervaren gezondheid. We spreken dan over gezondheidsverschillen of gezondheidsachterstanden.

Er zijn veel factoren die de gezondheid van jouw inwoners beïnvloeden. Denk aan werk en inkomen, mee kunnen doen in de samenleving, eenzaamheid, leefomgeving en stress door financiële problemen. Om gezondheidsachterstanden in gemeenten terug te dringen adviseert GezondIn een integrale aanpak op meerdere sporen, waarvan Gedrag & Vaardigheden er een is. Dit themadoc(ument) gaat over het laatste: vaardigheden, een belangrijke sleutel in de aanpak van gezondheidsachterstanden.

Open

Laatste update:
6 september 2021

Basis- en gezondheidsvaardigheden

Naast de vaardigheden lezen, schrijven en rekenen, zijn ook digitale vaardigheden en financiële vaardigheden belangrijke vaardigheden die nodig zijn om je goed te kunnen redden. Daar horen ook gezondheidsvaardigheden bij. Daarmee bedoelen we dat je in staat bent om informatie over gezondheid te vinden, begrijpen en gebruiken. Als informatie begrijpelijk genoeg is voor iedereen, weten inwoners beter hoe ze bijvoorbeeld kunnen stoppen met roken of waar ze hulp kunnen vragen om gezonder te leven.

Maar hoe help en ondersteun je inwoners in jouw gemeente die beperkte gezondheids- of basisvaardigheden hebben? Hoe zorg je dat iedereen de kans krijgt om voldoende basisvaardigheden te ontwikkelen en hoe versterk je gezondheidsvaardigheden? En hoe zorg je als gemeente dat diensten, communicatie, informatiemateriaal en begeleiding minder complex en meer toegankelijker worden?

Vijf handvatten

Het themadoc Gezondheidsvaardigheden & Basisvaardigheden geeft je hiervoor vijf  handvatten met tools en verdere informatie. Dit document is onderdeel van een reeks, waarin wij thema’s (sporen) belichten die bijdragen aan het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Dit zijn Gedrag & Vaardigheden, Participatie, Preventie & Zorg, Fysieke Omgeving en Sociale Omgeving.