Kennisdossier - 9 februari 2023

Verkenning: gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

De gezonde en groene leefomgeving is actueel én belangrijk voor regio, stad, dorp, wijk en buurt. Het is het speerpunt in zowel het fysieke als het sociaal domein. Daarom achterhaalden we de kennisbehoefte én beschikbare kennis en ervaringen als het gaat om een gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken. 

Deze verkenning maakt inzichtelijk welke kennis er is over de wisselwerking tussen gezondheid en fysieke omgeving.

Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

Het ministerie van VWS werkt (in samenwerking met andere departementen) aan de opzet van een programma Gezonde Leefomgeving. RIVM en ZonMw werken dit programma samen met relevante stakeholders uit. In voorbereiding op één van de programmaonderdelen, voerden Platform31, Pharos en Onderzoeksinstituut IVO in opdracht van ZonMw deze verkenning uit.

Open

Laatste update:
18 juli 2024