Instrument - 19 juli 2022

Werken aan bestaanszekerheid

Deze publicatie is door Movisie gemaakt in samenwerking met Pharos. Het rapport gaat niet uitsluitend in op de vraag wat er nodig is om aan bestaanszekerheid te werken in de sociale basis, maar ook wat er nodig is om problemen ten aanzien van bestaanszekerheid te voorkomen.

Open

Laatste update:
19 juli 2022