Aanpak gezondheidsverschillen verdient plek in regeerakkoord

“Een stevige en brede aanpak van gezondheidsverschillen verdient een plek in het toekomstige regeerakkoord.” Dit stelt Pharos in een brief aan informateur Mariëtte Hamer.

Lokaal maatwerk en landelijke maatregelen

Een effectieve aanpak van gezondheidsverschillen vraagt om een landelijke inzet én lokaal maatwerk. Het nieuwe kabinet moet zorgen dat gemeenten kunnen voortzetten én behouden wat zij in de afgelopen zeven jaar hebben opgebouwd, onder andere met de hiervoor beschikbare decentralisatie-uitkering GIDS (Gezond in de stad). Hiervoor blijven financiële middelen nodig: wij pleiten voor structureel gemeentelijk budget vanuit het Rijk voor de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Daarnaast zijn ook landelijke maatregelen nodig om de lokale aanpak te ondersteunen. Zoals beperking van het aanbod van ongezonde producten, verbetering van de luchtkwaliteit en goede scholen en woningen.

Toets herstelplannen

Het risico op een grotere tweedeling als gevolg van de coronacrisis is groot. De herstelplannen die nu worden gemaakt bieden een kans om de trend te keren. Geef alle ambtenaren – lokaal én landelijk- de opdracht mee om plannen te maken die gelijke kansen voor iedereen vergroten, de meest kwetsbare burger voorop. Toets alle herstelplannen en wet- en regelgeving in de komende kabinetsperiode op de impact op groepen met een lagere sociaaleconomische positie.

Lees de hele brief aan de informateur hier.