Checklist: houd rekening met sociaaleconomische gezondheidsverschillen in beleid

Houd je in je beleid voldoende rekening met sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV)? Pharos ontwikkelde samen met Equalis een checklist voor Zorginstituut Nederland (ZIN). Daarmee kunnen hun medewerkers nagaan of zij dit in hun werk voldoende doen. Strategisch adviseur Aldien Poll (Pharos): “Zo’n checklist kunnen we ook samen met gemeenten en welzijnsaanbieders ontwikkelen, passend bij hun werk en beleidsthema’s.”

Over de checklist

In besluiten en adviezen houden organisaties in de zorg en in het sociaal domein nog te weinig rekening met sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV). Daardoor worden deze onbedoeld groter in plaats van kleiner. Pharos deed samen met onderzoeksbureau Equalis en in opdracht van Zorginstituut Nederland (ZIN) onderzoek naar dit onderwerp en ontwikkelde een checklist voor medewerkers van het ZIN.

Risicofactoren sociaaleconomische gezondheidsverschillen in beleid

“Het ZIN is de organisatie die bepaalt wat er in de basisverzekering komt en hoe kwaliteitstandaarden voor de zorg er uit moeten zien”, licht Aldien toe. “Een belangrijke organisatie in de zorg dus. Deze checklist vraagt van iedere werknemer om, bij alle besluiten en adviezen, te checken of zij voldoende rekening houden met achterliggende risicofactoren die van invloed zijn op het ontstaan van gezondheidsverschillen. Bijvoorbeeld bij de 2,5 miljoen Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven en met de 29% die door stressvolle (sociale) omstandigheden ziek wordt en beperkt gezondheidsvaardig is of met de sociaal economische context van verschillende Nederlanders.

Checklist als routekaart en ondersteuning bij uitvoeren taken

De checklist is bedoeld als inspiratiebron en routekaart en ondersteunt medewerkers tijdens het uitvoeren van hun taken, draagt bij aan bewustwording én biedt handvatten om aan de slag te gaan. Maar ook het proces om te komen tot de checklist is erg waardevol. En het verkennen samen met raad van bestuur en medewerkers was heel inspirerend voor alle betrokkenen.”

Lees meer over de checklist en onderzoek van het ZIN.

Checklist gezondheidsverschillen op maat voor gemeenten en partners

“Wij vinden het fantastisch dat het ZIN zoiets kwetsbaars onderneemt”, benadrukt Aldien. “En dat zij hun eigen werkwijzen kritisch bekijkt, daarmee verder wil gaan en het belang ervan inziet. Deze checklist is nu samen met en voor het ZIN ontwikkeld en past bij hun beleidsthema’s. Maar een soortgelijk onderzoek en de ontwikkeling van een checklist op maat kunnen we ook doen met gemeenten en hun partners zoals welzijnsorganisaties.”

“Hoe verankert de gemeente en/of een partner de kennis en kunde over oorzaken die van invloed zijn op het ontstaan van gezondheidsverschillen in het dagelijkse beleid? En hoe sturen wethouders en bestuurders hier op? De kapstok is goed te gebruiken in alle beleidssectoren van de gemeenten (omgeving, preventie, W&I, sociaal beleid). En daarbij kunnen wij heel goed de rol van kritische vriend spelen. Ieder traject is maatwerk en medewerkers worden betrokken bij het proces.”

Behoefte aan een checklist op maat?

Neem bij interesse of voor vragen contact op met strategisch adviseur en projectleider Aldien Poll: a.poll@pharos.nl