Chronische stress belangrijke factor gezondheidsverschillen

Aanhoudende stress heeft een dubbel negatief effect op gezondheid. Zo is het een belangrijke factor voor het ontstaan en in stand houden van gezondheidsverschillen. De Pharos-publicatie ‘Leven met ongezonde stress’ laat zien hoe groot die impact is én wat we daaraan kunnen doen.

Geen ‘eigen schuld’

Als iemand ziek is door de gevolgen van roken, overgewicht of een inactieve leefstijl wordt dat vaak gezien als ‘eigen schuld’. Dit verwijt klopt niet, weten we met de kennis die er is over de doorwerking van stress in het lichaam en de hersenen. Stress is schadelijk voor je gezondheid en tast het denkvermogen aan. Mensen met chronische stress hebben daardoor meer moeite dan anderen om hun leven op orde te krijgen, goed voor zichzelf te zorgen en verstandige (langetermijn-)beslissingen te nemen.

Vicieuze cirkel

De grote invloed die stress heeft verdient meer aandacht in de aanpak van gezondheidsachterstanden. Mensen met complexe problemen zitten vaak gevangen in een vicieuze cirkel waar moeilijk uit te ontsnappen is. Het doorbreken van die cirkel is een eerste stap op weg naar een gezonder leven.

De publicatie is gratis beschikbaar in de Kennisbank van Pharos.