Eelco Eerenberg nieuwe voorzitter wethoudersgroep GezondIn

Sinds een paar maanden is Eelco Eerenberg wethouder in Utrecht. Hier is hij verantwoordelijk voor Volksgezondheid, Milieu & Emissieloos vervoer, Jeugd en jeugdzorg, Stationsgebied en Vastgoed. Eelco volgt Victor Everhardt op die naar Amsterdam is gegaan om daar wethouder Financiën te worden. Met het vertrek van Victor is ook het voorzitterschap van de wethoudersgroep van GezondIn vrij gekomen. En het ambassadeurschap van het stimuleringsprogramma. We zijn heel blij dat Eelco ook deze taken wil overnemen.  Hij licht zelf kort toe wat zijn plannen zijn.

Eelco: ‘Ik neem graag de rol van Victor over als voorzitter van de begeleidingsgroep van wethouders van GezondIn. Ik ben ook bereid naar buiten toe deze rol te vervullen, als ambassadeur, en bijvoorbeeld met het ministerie in gesprek gaan over de goede dingen die Pharos en de gemeenten doen om gezondheidsverschillen te verkleinen. Ik ga dat met liefde doen en bedank iedereen voor het vertrouwen.’

Wij moeten ons als gemeenten vooral inzetten op de onderliggende factoren van gezondheidsverschillen en van ongezond gedrag. Ongezond gedrag staat vaak niet op zichzelf. Het is meestal de “uitkomst” van de sociaaleconomische omstandigheden, zoals armoede of schulden, laaggeletterdheid, stress enzovoort, die ervoor zorgt dat inwoners ongezond eten, niet genoeg bewegen of roken.

In Utrecht sluit de aanpak van gezondheidsverschillen aan bij de leefwereld van de bewoners en wordt samen met hen vormgegeven. Bijvoorbeeld door rekening te houden met de gezondheidsvaardigheden van bewoners in het toegankelijk maken van de gezondheidszorg voor iedereen. In Utrecht werken we met gezondheid in elk beleidsonderdeel. Daardoor zijn we ons als gemeente steeds bewust van de gezondheidseffecten van al ons beleid en meer specifiek voor kwetsbare bewoners.”

Ben je benieuwd naar de andere leden van onze wethoudersgroep? Je vindt ze hier.