Even voorstellen: nieuwe GezondIn adviseurs!

Brigitte Schaefer

Mijn naam is Brigitte Schaefer en sinds januari werk ik als projectleider Verbeteraanpak lokale transities voor de programma’s GezondIn, Kansrijke Start en de wijkaanpak Rookvrij leven voor iedereen. Gezamenlijk brengen we de aanwezige kennis en geleerde lessen over lokale veranderaanpakken van deze programma’s bij elkaar. Om onze externe partners hierin nog beter te ondersteunen en intern hier beter op samen te werken.

Ik ben alweer enige tijd geleden afgestudeerd aan de Landbouw Universiteit Wageningen, voeding & voedingsgewoonten, en heb onder andere gewerkt bij het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, IKNL, en het Trimbosinstituut. De afgelopen negen jaar heb ik gewerkt als manager beleid- & orgaancentrum bij de Nederlandse Transplantatiestichting, waar ik verantwoordelijk was voor het uitvoeren van de wettelijke taken, de wet op orgaandonatie. Ik heb ervaring met procesoptimalisatie, verandermanagement en dataverzameling. Ik kijk er naar uit om bij Pharos aan de slag te gaan en met iedereen kennis te delen en van elkaar te leren om zo mooie resultaten te behalen!

Afbeelding 1. Brigitte Schaefer

Susan Bulthuis

Mijn naam is Susan Bulthuis en sinds november ben ik bij Pharos werkzaam als senior-adviseur/projectleider voor de programma’s GezondIn en de wijkaanpak Rookvrij leven voor iedereen.

Ik heb een gezondheidswetenschappen achtergrond en een jaar geleden mijn PhD gehaald op het gebied van “het opschalen en borgen van zorginterventies”. Voorafgaand aan mijn werk bij Pharos heb ik mij ingezet om wereldwijde gezondheidsverschillen te verkleinen als adviseur op het gebied van het versterken van zorgsystemen bij KIT Royal Tropical Institute. In deze functie stond het versterken en vinden van lokale oplossingen centraal, en heb ik veel ervaring op gedaan met co-creatie processen. Ik kijk ernaar uit, om in samenwerking met andere actoren, deze ervaring in te zetten om ongelijkheid en gezondheidsverschillen in Nederland te verminderen!

Afbeelding 2. Susan Bulthuis