Gebruik de Omgevingswet om gezondheid meer aandacht te geven

Interview met Arjan Nijenhuis en Irma Dekker (Aan de slag met de Omgevingswet)

Een gezonde leefomgeving heeft een prominente plek gekregen in de Omgevingswet. Bij besluiten die overheden nemen over de leefomgeving moet gezondheid een prominentere rol krijgen dan nu het geval is onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). We gingen in gesprek met Arjan Nijenhuis en Irma Dekker van het programma Aan de slag met de Omgevingswet over dit onderwerp. “De leefomgeving is van ons allemaal. Dat biedt de kans om meer aandacht aan gezondheid geven”, stelt Nijenhuis. De Omgevingswet biedt handvatten, maar die moeten overheden en bewoners wel pakken. Hij vindt het belangrijk de komende tijd meer aandacht te besteden aan de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet.