Impact van corona

De gevolgen van het coronavirus hebben een enorme impact op ons dagelijks leven. Zowel privé als bij het werk. We hopen dat jullie en al jullie dierbaren gezond zijn en blijven. En wie vanuit de gemeente druk is met de aanpak van het coronavirus wensen we veel succes en sterkte.

Extra aandacht voor kwetsbare mensen

Deze crisis kan leiden tot grotere gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden. Kwetsbare mensen worden extra getroffen.

Op sociaal en economisch gebied, maar ook wat betreft de gezondheid. Deze groep heeft meer kans om ziek te worden doordat zij vaker chronische aandoeningen hebben en beperkt zijn in hun gezondheidsvaardigheden. We zien dat gemeenten maatregelen nemen om kwetsbare inwoners te helpen. Het is inderdaad belangrijk dat deze mensen gezien, gehoord en geholpen worden. De adviseurs van GezondIn zijn dagelijks bereikbaar om je hierbij te ondersteunen. Op deze pagina staat een kaart waarop je kan zien welke adviseur bij jouw gemeente hoort.

Heldere informatie

Gemeenten geven via allerlei kanalen toelichting op de landelijke maatregelen en richtlijnen rondom de coronacrisis. Het is belangrijk dat zij hiermee ook laaggeletterden en de mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden bereiken. Pharos heeft juist voor deze groep de begrijpelijke corona-informatiekaart gemaakt en vertaald in meerdere talen. Ook is er een poster die meteen laat zien hoe je moet handelen. Deze kan je gebruiken en verspreiden naar alle relevante, lokale partners.