In 2024 structureel werk maken van het samenwerken met sleutelpersonen?

Wil je in 2024 als gemeente en/of maatschappelijke partner structureel werk maken van het samenwerken met ervaringsdeskundigen en sleutelpersonen?

Dan is het project ‘ervaringsdeskundigen/sleutelpersonen geldzorgen en gezondheid’ interessant voor jou!

Pharos en Stichting Samen Sterk uit Armoede hebben van het ministerie van SZW extra middelen ontvangen om vanaf januari tot december 2024 samen met gemeenten en partners via ervaringsdeskundigen en sleutelpersonen mensen met geldzorgen eerder te bereiken en te kunnen ondersteunen.

Het idee is dat er met dit budget in vier gemeenten elk twee ervaringsdeskundigen en/of sleutelpersonen aangenomen kunnen worden om:

  1. Mensen met geldzorgen eerder te kunnen bereiken;
  2. Het werken met ervaringsdeskundigen en sleutelpersonen als een vast onderdeel te integreren in de uitvoering van beleid op het gebied van geldzorgen en gezondheid. Zowel de gemeenten en/of partners als ook de sleutelpersoon en/of ervaringsdeskundige krijgen een gratis training en worden begeleid bij het implementeren van deze manier van werken.

Voorwaarde is dat je er als gemeente en/of partner er écht structureel werk van wil maken en dat deze personen ook de juiste lokale begeleiding krijgen.

Onze droom is dat het niet bij deze twee personen blijft in een gemeente, maar dat het aantal ervaringsdeskundigen en sleutelpersonen die zich inzetten voor het bereiken van mensen met geldzorgen en gezondheid groeit en een standaard manier van werken wordt. Gelijkwaardige samenwerking is hierbij het uitgangspunt.

Heb je interesse? Stuur dan een mail naar Anneke Hiemstra. Er is dit jaar geld beschikbaar voor vier gebieden.