Blog door Aldien Poll

In de GLI GLA GLOria – de opmars van de Gecombineerde Leefstijl Interventie

Per 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) uit de basisverzekering vergoed. Eindelijk, na bijna 10 jaar, is de knoop doorgehakt om het begeleiden van mensen naar een gezondere leefstijl uit de ziektekostenverzekering te vergoeden. Dit betekent individuele begeleiding naar een leefstijl met genoeg bewegen en goede voeding.

Er is een enorme ‘buzz’ gaande over de GLI, ‘it’s in the air’, er staat iets te gebeuren. Zo gaan er geluiden dat 3.5 miljoen mensen in aanmerking zullen komen voor zo’n GLI. Iedereen met een beetje meer overgewicht en een enigszins verhoogd cholesterol kan instromen. Wie dus eigenlijk niet? Fysiotherapeuten, diëtisten, en buurtsportcoaches maken zich op om een programma aan te bieden en er komen steeds meer leefstijlcoaches op de markt. In de GLI, GLA, Gloria, iedereen aan de wandel en op dieet!

Meer uitdagingen

Maar zo makkelijk is het natuurlijk niet! Een grote groep mensen met overgewicht en risicofactoren als hoge bloeddruk, hoog cholesterol, diabetes en/of gewrichtsklachten hebben vaak meer uitdagingen in het leven dan te weinig bewegen en gezonde voeding. Vaak zijn er achterliggende problemen als stress, armoede, schulden, werkloosheid of laaggeletterdheid die elk apart of in samenhang tot verminderde gezondheidsvaardigheden kunnen leiden en daarmee tot overgewicht. Of roken. Of alcohol-/middelen gebruik. Dat kan per individu verschillen.

Mijn droom

Het zou dan ook prachtig zijn als de fysiotherapeuten, diëtisten, buurtsportcoaches en leefstijlcoaches gaan samenwerken met professionals uit het sociaal domein, met schuldhulpverleners, met jobcoaches en met ambtenaren die zich bezig houden met inrichting van straten en parken. Mijn droom is dat zo’n netwerk zich vooral gaat richten op het verbeteren van achterliggende problemen, als randvoorwaarden voor een gezonde leefstijl. Hoe mooi zou het zijn als zorgverzekeraars en gemeenten hierin samen optrekken.

Want voordat we het weten zien we de hoger opgeleiden met een goed inkomen in de betere buurten onder begeleiding van een personal coach door de parken rennen, in plaats van de mensen die er het meeste baat bij hebben. Pas als het lukt om met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden in gesprek te gaan over leefstijl en achterliggende problematiek is er echt sprake van in de GLI, GLA, Gloria voor iedereen!