Kans voor de Veenkoloniën zet inwoner in de hoofdrol

In de derde editie van de Krant van de Veenkoloniën zijn de Bewoners aan Zet. Met veel aandacht voor bewonersparticipatie en -initiatieven, zoals armoedebestrijding in Hollandscheveld en beweegtuinen in Foxhol.

De krant is ontwikkeld in samenwerking tussen Kans voor de Veenkoloniën en Kracht van de Veenkoloniën. Deze krant laat de kracht van de Veenkoloniën zien door initiatieven te tonen die bewoners zelf hebben opgestart.

Lokale initiatieven

Het programma Kans voor de Veenkoloniën richt zich op elf gemeenten in Groningen en Drenthe. Er zijn tientallen lokale initiatieven van inwoners in deze beroemde streek. Ze doen dat soms op eigen kracht, en soms met hulp van organisaties en gemeenten.

Er zijn in het gebied veel initiatieven die erop gericht zijn de leefomgeving te verbeteren, het leven makkelijker te maken of rechtstreeks hulp te bieden aan mensen die het nodig hebben. Van de Snuffelshop in Heiligerlee tot armoedebestrijding in Hollandscheveld, en van de beweegtuinen in Foxhol tot het dorpshuis in Eexterveen.

Kans voor de Veenkoloniën

Kans voor de Veenkoloniën richt zich op het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) in een aantal gemeenten in Groningen en Drenthe.

Binnen dit programma bestaat de actielijn Kracht voor de Veenkoloniën (vdV). Deze actielijn gaat over het stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven. In deze editie van de krant staat de actielijn centraal en wordt een aantal van deze initiatieven uitgelicht.

Bewonersraad

Vanuit de actielijn Kracht vdV heeft een bewonersraad plaats in de programmaraad. Bewoners denken mee over de invulling en uitvoering van het programma. Inwoners worden dus op meerdere niveaus betrokken.

Lees de hele krant hier.

Gezondheid verbeteren

Het programma Kans voor de Veenkoloniën biedt de mogelijkheid om in acht jaar tijd de leefsituatie en de ervaren gezondheid te verbeteren van iedereen die woont, werkt en leeft in de regio. Dit in samenwerking met  de bewoners, betrokken gemeenten, ondernemers en organisaties in de Veenkoloniën.

Participatie inwoners

Wij zijn als expertisecentrum gezondheidsverschillen bij dit programma betrokken. Dit doen we vanuit het programma GezondIn. Onze aanpak bestaat uit vijf sporen, waarvan participatie er een is. Participatie van inwoners is namelijk een van de belangrijke succesfactoren voor de lokale aanpak van gezondheidsverschillen.