Lokaal preventieakkoord voor Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een lokaal preventieakkoord gesloten: ‘Samen doen, Samen gezond.’ De gemeente wil in 2040 de gezondste en vitaalste woon- en leefgemeente van Noord-Nederland zijn. Om dit te bereiken heeft de gemeente samen met de GGD, NHL Stenden en De Friesland Zorgverzekeraar het akkoord opgesteld. Het doel is iedereen te stimuleren om gezond te leven en daarbij extra aandacht te hebben voor inwoners bij wie dat niet vanzelf gaat. Met het akkoord zet de gemeente in op preventie en samenwerking.

Basisvoorwaarden

Een aantal basisvoorwaarden moet op orde zijn om gezond en gelukkig te zijn. Hoe sterker deze basisvoorwaarden zijn, hoe beter mensen kunnen omgaan met veranderingen of tegenslagen in hun leven. Dit is de kern van het preventiebeleid van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Deze basisvoorwaarden zijn:

  1. Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl
  2. Onze inwoners hebben waardevolle relaties
  3. Onze inwoners hebben gezonde vaardigheden
  4. Onze inwoners zijn financieel gezond
  5. Onze inwoners wonen in een gezonde omgeving

Gezondheidsverschillen

De gemeente wil  de gezondheid van haar inwoners versterken en beschermen en gezondheidsverschillen verkleinen. GezondIn-adviseur Aldien Poll heeft, in het verlengde van de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV), bij het opstellen van het preventieakkoord geholpen. Aldien Poll: “Het is mooi om te zien dat in dat akkoord de negen principes voor het terugdringen van gezondheidsverschillen zijn opgenomen.” Deze principes zijn de leidraad voor de (uitvoerings)afspraken die de gemeente maakt. Bijvoorbeeld: ‘Zet in op een brede, domeinoverstijgende aanpak’ en ‘Werk samen met de mensen om wie het gaat.’ Ook de verbinding met het sociaal domein komt nadrukkelijk aan de orde in het preventieakkoord.

Meer informatie

Het nieuwsbericht van de gemeente Súdwest-Fryslân over het preventieakkoord  Samen doen, Samen gezond’ lees je hier.

Wil je voor jouw gemeente ook een preventieakkoord sluiten en daar graag met een van onze adviseurs over spreken? Hier vind je de adviseur voor jouw gemeente.